Regisztráció és bejelentkezés

Az innovációmarketing alkalmazása egy fűnyíró termék fejlesztési folyamatában

Ipari termék- és formatervező mérnök BSc hallgatóként felismertük, hogy új termék tervezése során elengedhetetlen a marketing eszköztár alkalmazása. Dolgozatunkban egy innovatív termék fejlesztési tervdokumentációjának innovációmarketing szempontú elkészítését végeztük el. Kombinált fűnyíró termékünk fejlesztése során célként tűztük ki magunk elé a mérnöki tervezési szempontok mellett a marketingszemlélet párhuzamos alkalmazását. A termékünk piaci és vállalati stratégiai illesztéséhez szakirodalmi szekunder forrásokat, valamint a Robert Bosch Kft. munkatársai körében végzett mélyinterjúk és a potenciális fogyasztói körben végzett kérdőíves felmérés segítségével primer információkat használtunk fel. A különböző marketing eszközökkel történő vizsgálatok eredményei elősegítik a kombinált fűnyíró termékkoncepciónk optimalizálását. Eredményeink példaként szolgálhatnak arra, hogy mind a gazdasági mind a mérnöki tudományterületeket célszerű együttesen alkalmazni egy innovatív és piacképes ötlet létrehozása érdekében.

szerzők

 • Oláh Petra
  ipari termék- és formatervező mérnöki
  nappali alapszak
 • Májay Barnabás Péter
  ipari termék- és formatervező mérnöki
  nappali alapszak

konzulens

 • Dr. Bíró-Szigeti Szilvia
  egyetemi docens, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

helyezés

II. helyezett