Regisztráció és bejelentkezés

Egyetemi K+F eredményekre épülő innovációk piacorientációjának sikertényezői és buktatói

Dolgozatomban az innovációmarketing szerepét vizsgálom az egyetemi kiemelt jelleggel a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki karán működő Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszéken folyó K+F tevékenység piaci hasznosításában.

Az úgynevezett harmadik generációs egyetemek új profiljának szerves részét képezi a kutatás, fejlesztés, ám ezek piaci sikerre vitele nem valósulhat meg megfelelő menedzsment megoldások nélkül. A műszaki szaktudás mellett az innovációmenedzsment és az innovációmarketing együttesére van szükség ahhoz, hogy a K+F ötletek a gyakorlatban is sikeres megoldásokat, kiemelkedő vevőértéket eredményezzenek. Egy ötlet menedzselése piacorientált szemléletet kíván, hogy az invenciótól valóban eljussunk az innovációig.

Kutatásom során azt tapasztaltam, hogy e téren még további előrelépésekre van szükség. Munkámban körbejárom az egyetemi K+F tevékenység sikeres menedzselésének jellemzőit, kitérek a segítő és gátló tényezőkre, amelyek közrejátszhatnak abban, hogy egy egyetem, s azon belül az egyes kutatóegységek, csoportok kiléphessenek „elefántcsonttorony magatartásból”. A K+F irányok kialakításánál és a kutatási-fejlesztési tevékenységek megvalósítása során piaci szemléletet érvényesítsenek, valamint elsajátítsák az ehhez kapcsolódó menedzsment technikákat és eszközöket.

A téma általános, szekunder kutatáson alapuló vizsgálata mellett kvalitatív primer kutatás alapján tárom fel a K+F eredmények piaci hasznosításának befolyásoló tényezőit, az egyetem-ipar kapcsolat jellemzőit egy műszaki tanszék példáján keresztül.

szerző

  • Pócs Anikó
    járműmérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Petruska Ildikó
    egyetemi docens, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

helyezés

Jutalom