Regisztráció és bejelentkezés

Az Apple titok, avagy mitől szeretetmárka az Apple?

Dolgozatom fő témája a szeretetmárkák és az Apple, mint szeretetmárka.

Napjainkban a márkák pusztán funkcionális előnyökkel nem tudnak tartós versenyelőnyt realizálni, ezért a márkaépítésben egyre jelentősebb szerepet játszanak az érzelmi értéket növelő megoldások. Dolgozatomban márkamodellek bemutatásán keresztül elemzem a szeretetmárkák hagyományos márkáktól megkülönböztető jellemzőit, az Apple példáján keresztül. Írásomban kitérek az érzelmi kötődést, a márkaélményt növelő marketing megoldásokra, és ezek márkaértékre gyakorolt hatására.

Az egyetemisták körében végzett kvantitatív primer kutatással vizsgálom az Apple, mint szeretetmárka arculati jellemzőit, imázselemeit, illetve kvalitatív primer mélyinterjú során keresem a választ, mit éreznek a fogyasztók Apple termékeikkel kapcsolatban. A kutatás egyértelműen kimutatja, hogy az Apple felhasználók a szeretetmárka által kiváltott érzelmi hatások, arculati jellemzők és imázselemek miatt sokkal lojálisabbak termékeihez és nem cserélnék le terméküket más márkájúra, még ha ugyanolyan minőségű jellemzőkkel bír is. Ez az Apple számára hosszútávon egy hűséges fogyasztó réteget, és ezáltal élenjáró pozíciót eredményez a márkaerőt kifejező top listákon.

szerző

  • Tóth Gergely
    nemzetközi gazdálkodás
    alapszak

konzulens

  • Dr. Petruska Ildikó
    egyetemi docens, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

helyezés

I. helyezett