Regisztráció és bejelentkezés

A művészeti galériák szerepe a műtárgypiacon Esztétikai és üzleti motivációk a művészeti termékek vásárlási döntésében

A művészeti alkotások sajátos csoportot képeznek a termékek világában. A piacon megjelenő különféle termékek vásárlását a vevők szempontjából a szükséglet kielégítésre való alkalmasságuk motiválja. Ez a műtárgyak esetében sajátos, mivel elsődlegesen a nehezen megragadható esztétikai érték alapján közelíthető meg a hasznosság. Másfelől a műtárgyak befektetési termékeknek is tekinthetők, és pénzben kifejezhető értéküket olyan tényezők befolyásolják, mint az alkotó elismertsége, hírneve, az egyediség vagy a ritkaság, illetve az esztétikai és a művészettörténeti érték jelentősége a piacra vitel korában.

A műtárgyak piacán kiemelkedő jelentősége van azoknak az üzleti szervezeteknek, amelyek az alkotások bemutatásával, értékének becslésével, forgalmazásával és tanácsadással foglalkoznak. Ezek közé tartoznak a galériák, amelyek sokrétű szaktudás alapján végzik tevékenységüket. Többnyire a módosabb, az esztétikai értékekre és/vagy a befektetésre orientált piaci célcsoportokat szolgálják ki. Emellett a kisebb értékű (köztük a sokszorosított) művészeti alkotások forgalmazásával is foglalkoznak, főként a kisebb fizetőképességűek és a közturizmus igényeit kielégítendő.

A dolgozat elemzi a művészeti alkotások, mint piaci termékek és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások mibenlétét és marketing eszközeinek sajátosságait. Hivatkozik a műtárgy piac aktuális nemzetközi trendjeire és a hazai körülményekre. A Koller Galéria példáján keresztül mutatja be és értékeli a galériák, mint kulturális üzleti szervezetek sokrétű tevékenységét. Egy saját primerkutatás a műtárgy piac eddig kevéssé feltérképezett potenciális vevői körébe tartozó diploma közeli egyetemista fiatalok és diplomás középosztálybeli értelmiségiek sajátos igényeit szándékozott felmérni.

Felhasznált források:

Kotler P.-Keller K. L.: Marketing-menedzsment (2008): Akadémiai Kiadó

Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás trendek (2003): KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó

Vágási Mária: Marketing- stratégia és menedzsment (2007): Alinea Kiadó

Gréczi Emőke: Hogyan tovább, műtárgypiac?, HVG honlapja (2011. 07. 13)

„Műtárgybiznisz” egykor és ma, Science Caffe honlapja (2011. 07. 12)

Műtárgypiac 2010-ben – Pangás vagy új alapok, Artmagazin honlapja (2010. 01. 30)

Műtárgypiac- Válságálló befektetés, Piac és profit honlapja (2011. 10. 27)

Spengler Katalin: Galériák és aukciós házak versenyfutása a műtárgypiacon. Egyensúly a műkereskedelemben, Artportal honlapja

Válságálló befektetés-e a műtárgy?, Portfolio honlapja (2011. 11. 26)

szerző

 • Csótó Luca
  nemzetközi gazdálkodás
  alapszak

konzulensek

 • Dr. Vágási Mária
  egyetemi docens, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék
 • Köster Dániel
  igazgató, Ergonómia és Pszichológia Tanszék