Regisztráció és bejelentkezés

Mama hotel szerepe a Z generáció fogyasztási szokásaiban

Napjainkra egyre gyakoribb jelenséggé vált, hogy a középiskola befejezése után, a fiatalok hosszabb ideig élnek otthon a szüleikkel, így az egyetemi tanulmányaik mellett nincsenek rákényszerítve arra, hogy elhelyezkedjenek a munkaerőpiacon. Emiatt viszont várhatóan később teremtik meg saját egzisztenciájukat, mellyel elkezdhetik önálló életüket. A dolgozatom témája az úgynevezett „mama hotelben” élők fogyasztási szokásainak vizsgálata a Z generáció körében. Azért választottam ezt a témát, mert foglalkoztat, hogy a generációm hogyan gondolkodik a vásárlásról, egészségesen, tudatosan és változatosan étkeznek-e.

A dolgozat céljai közé tartozik, hogy elemezem a szülőkkel élő fiatalok, illetve az albérletben vagy kollégiumban lakók termékpreferenciáinak eltéréseit, fókuszálva az étkezési és a vásárlási szokásokra. Vizsgálom az ehhez kapcsolódó egészségtudatosságot is mind az elfogyasztott élelmiszerek, mind az ahhoz kötődő szokások, így különösen a rendszeresség tekintetében. Emellett szeretném feltérképezni, milyen mértékben fogyasztanak félkész, kész és gyorséttermi ételeket. Megvizsgálom azt is, hogy mennyiben befolyásolja vásárlási szokásaikat az önálló keresetre, illetve a szülők támogatására való támaszkodás. Ezen felül megállapítom, hogy élnek-e az online bevásárlás nyújtotta lehetőségekkel.

A dolgozatomat szakirodalmi forrásokra alapozom, melyet követően kvalitatív, fókuszcsoportos kutatást végzek, amelynek során a Z generáció preferenciáit elemzem. Négy fókuszcsoportot készítek, interjúalanyaim egyik csoportját a „mama hotelben” élők, második csoportját a kollégiumban vagy albérletben lakók képezik. További két csoportot mindkét jellemző együttes alkalmazásával konfliktus csoportként hozok létre. Ezen felül kvantitatív online megkérdezés alapján szeretném felmérni a táplálkozási szokásokat és a fogyasztási preferenciákat a mama hotelben élő és az önfenntartó Z generáció körében.

A kvalitatív kutatás eredménye rámutat arra, hogy milyen motivációból fakadó különbségek vannak az étkezési és vásárlási szokásokban a lakhatástól függően, míg a kvantitatív megkérdezés alapján pedig megállapítható, hogy az otthon élő fiatalok rendszeresebben étkeznek, kevesebb gyorsételt fogyasztanak és általában még a szülők felelnek a főzésért a mindennapokban.

szerző

  • Dénes Julianna Krisztina
    Gazdálkodási és menedzsment alapszak BA
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Kelemen-Erdős Anikó
    egyetemi docens, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

helyezés

I. helyezett