Regisztráció és bejelentkezés

Az online marketing hatásainak vizsgálata az X, Y, Z generációk internethasználati szokásai alapján

Dolgozatom fókuszában a digitális marketing, a különböző online marketingkommunikációs eszközök, valamint az adatvédelem állnak. Egyre kiemelkedőbb szerepet kap adataink védelme, azonban a felhasználók gyakran nem ismerik, vagy nem foglalkoznak az adatvédelemmel, így az adatok sebezhetőségével sem.

Jelen dolgozat során célom, hogy ismertessem adataink felhasználásának néhány okát, valamint azok könnyed sebezhetőségét. Ezeket a következőkön keresztül kívánom bemutatni szakirodalmi kutatás segítségével. Marketing, online marketing fejlődéstörténete, online marketingkommunikációs eszközök, online platformok. Továbbá, szintén szakirodalmi kutatást végeztem az adatvédelemmel, valamint a Facebook-botránnyal kapcsolatban. A különböző generációk közösségi média használatával, adatmegosztásukkal kapcsolatos szokásaik bemutatását, megértését szakirodalmi, illetve primer kvalitatív és kvantitatív kutatás során szeretném feltárni.

Szakirodalmi kutatásom során elsajátítottam a tudást az online marketingeszközökkel és technikákkal kapcsolatban, illetve, hogy miképp áll befolyás alatt hirdetéseink megjelenése az adataink megadásának, felhasználásának köszönhetően. Az online platformok - a Facebook és az Instagram - vizsgálatának következtében elmondható, hogy egy látszatra ingyenes oldal regisztrációjának során adatainkkal fizetünk annak igénybevételéért.

Összegezve megállapítható, hogy adataink megadása nagyban hozzájárul a személyre szabott reklámok célpiachoz való eljuttatásához. A Facebook-botrány szakirodalmi kutatása során levonható a következtetés, hogy könnyedén lehet adatokhoz hozzájutni a megfelelő módszerek alkalmazásával, illetve, hogy célzott hirdetésekkel hatásosan lehet befolyásolni a felhasználókat.

Primer kvalitatív kutatásom során 12 mélyinterjút készítettem, melyek segítségével mélyebb információkra tettem szert az internethasználati, illetve adatmegosztási szokásokkal kapcsolatban, generációkra bontva. Megértettem a felhasználók viselkedésének okait, majd elemzésem végén hipotéziseket alkottam, melyeket felhasználtam a kvantitatív kutatásom alaphipotéziseiként, hogy egy általánosabb képet kapjak azokról.

Primer kvantitatív kutatásom online megkérdezés segítségével történt. Az eredmények szerint a mobiletelefon minden generáció számára egyaránt fontos. A Facebookot nagyobb számban az idősebb, az Instagramot, TikTokot a fiatalabb nemzedék tagjai használják. Az idősebb generáció elővigyázatosabb adatmegosztás terén, mely eredmény a hipotézisem alapján nem várt volt. Az életkor, valamint az internethasználathoz fűződő addikció között van kapcsolat. Mindemellett elmondható, hogy a fiatalabb nemzedék tart inkább attól, hogy visszaélnek adataikkal.

Konklúzióként elmondható, hogy mivel az adatvédelmi visszaélések a mai napig megoldandó problémát jelentenek, mind a jogalkotók, mind a jogalkalmazók, valamint az internetfelhasználók számára, fontosnak tartom, hogy a visszaélések elkerülése végett szélesebb körű tájékoztatást nyújtsanak a felhasználók részére az adatok jogszerűtlen felhasználásáról és annak megelőzéséről akár az iskolákban, akár az online térben. Nagyobb rálátást adnék adataink interneten történő felhasználásának nyomon követésével kapcsolatban, hogy nagyobb ismeretre tegyünk szert azok kiszolgáltatottságának okán.

szerző

  • Bujtor Sára
    Gazdálkodási és menedzsment alapszak BA
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Kelemen-Erdős Anikó
    egyetemi docens, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

helyezés

II. helyezett