Regisztráció és bejelentkezés

A digitális detox és az önkontroll összefüggése

Ebben az évben a TDK dolgozat az úgynevezett digitális detox fogalmával és ezen kérdéskör körbejárásával foglalkozik, mégpedig az önkontroll összefüggésében. A kutatás fókuszpontjában az áll, hogy társadalmunk különböző generációi hogyan reagálnak a digitális detox jelenségére, illetve mekkora önkontrollal rendelkeznek, ha a túlzott tartalomfogyasztás vonatkozásában kérdezzük őket. Vajon lenne elég akaraterejük önerőből leszokni az oly sokat adó eszközökről, vagy pedig kizárólag segítséggel, egy esetleges detox programmal sikerülhetne a fogyasztáscsökkentés?

Ennek megfelelően három darab hipotézis került megfogalmazásra, melyek akár bebizonyosodnak, akár megdőlnek, igen érdekes eredményt szolgáltathatnak. Első ízben arra következtetek, hogy az egyén önkontrollja függ annak nemétől és életkorától. Tekinthető-e vajon egy X-generációs nő nagyobb önszabályozással rendelkező személynek, mint például egy Z-generációs fiatal férfi?

Második állításom a következő: azok az embertársaink, akik pozitív véleménnyel vannak a digitális detox jelenségéről, nekik a kvalitatív kutatásban ismertetett önkontrollra vonatkozó állításokra, kérdésekre adott válaszaik is magasak. Ezen hipotézis hamisságának vagy igazságának kijelentése előtt körvonalazódni fog tehát, hogy igaz-e az összefüggés, miszerint akikben jóérzést kelt a digitális detox fogalomköre, azok magas önkontrollal rendelkeznek.

Harmadik, egyben utolsó gondolatom az, hogyha az alanynál magas önkontroll érhető tetten, akkor az illető akaratereje is magas lesz. Az eredmény kijelentésekor látható lesz, igaz-e, hogy aki magasan önszabályoz, az nagy akaraterővel rendelkezik.

A dolgozat módszertanáról szót ejtve: két fajta kutatási metódust alkalmaztam, nevezetesen kvantitatív kutatást és kvalitatív kutatást. A kvalitatív kutatás során mélyinterjúkat készítettem társadalmunkban fellelhető összes (6 darab) generációból egy-egy személlyel, hogy kristálytisztán láthassam, hogyan és milyen módon viszonyulnak a digitális eszközök használatához mind a legidősebbek, mind pedig az éppen iskolás korú generáció tagjai.

A kvantitatív kutatást egy online kérdőív kitöltésére hegyezem ki, melynek célja, hogy lehetőség szerint minél több generációból, minél több releváns választ nyerjek ki arra tekintettel, hogy milyen módon alakul a kitöltők tartalomfogyasztása, időben, térben, továbbá milyen platformokon és konkrétan mit fogyasztanak, illetve, mekkora az egyén önkontrollja, mindezt a saját válaszaiból kiértékelve.

szerző

  • Bardóczy Tibor
    Műszaki menedzser alapszak BSc
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Bernschütz Mária
    egyetemi adjunktus, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék