Regisztráció és bejelentkezés

Kávézással kapcsolatos üzleti lehetőségek feltárása, marketing terv készítése

A feladat tematikájául egy fikcionális termék lehetőségeit vizsgáltam a belföldi piaci környezetben. Az üzleti modellben meghatároztam a termék fő funkciói mellett, a célcsoportot, ami a fiatal felnőttek korosztályára határolódott. Mivel a termékkel a fogyasztói csoport legmodernebb rétegét céloztam megfogni így különösen nagy figyelmet fordít a márka modellje az ügyfélkapcsolat hosszútávú kialakítására és az információs csatornák effektív használatára. Makrokörnyezeti elemzés kapcsán Magyarország környezeti és társadalmi egységét vizsgáltam. Valamint azt, hogy milyen jellemzők határozzák meg a nemzet fogyasztói magatartását és hogy miként viszonyul a magyar kultúra a kávézáshoz. Az Európai Uniós pozíciónak köszönhetően jelenleg kedvező a fejlődő térségekben vállalkozást indítani, mivel a pályázatok segítségével nagymértékű anyagi támogatást lehet elnyerni az elinduló cégeknek. Az iparági és mikrokörnyezeti elemzés kiemelte, hogy a jelenlegi kávé piaci helyzet egy meglehetősen zárt környezet. Magyarországon nincs jelen minden térségben a multimárkák kávéházai, így változó a preferált cég területi egységekre bontva. A kutatás során kiderült, hogy a koronavírus ideje alatt a népesség egyre több forintot költ az otthoni kávézásra. Az elmúlt években megindult egyfajta kávékultúra átalakulás a kávéfogyasztók körében, ami a kávé funkciója miatti fogyasztásról a kávé élvezeti fogyasztására való áttérést jelenti. Megvizsgálva a termék potenciális piaci helyzetét, az alábbi megállapításokra jutottam. Mivel nincs jelenleg forgalomban hasonló termék, így innovációnak hat a KávéBox, ami megfelelő helyzet a piacra valóbelépéshez. A további kutatási lépések kapcsán pedig effektív marketing tevékenységeket határoztam meg, amelyek megfelelő lépések a hűséges fogyasztói rétegkialakítása felé.

szerző

  • Juhász Gréta
    Nemzetközi gazdálkodás alapszak BA
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Bíró-Szigeti Szilvia
    egyetemi docens, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

helyezés

Jutalom