Regisztráció és bejelentkezés

Győri vendéglátás a COVID-19 előtt és alatt - A lakosság preferencia-változásának kvantitatív elemzése

A kutatás célja, hogy feltárja a Covid-19 világjárvány miatt kialakult új vevői elvárásokat a győri éttermekre fókuszálva, hogy a vendéglátóhelyek könnyebben tudjanak alkalmazkodni a válságokhoz. A fókuszban az áll, hogy a világjárvány megváltoztatta-e a vevői igényeket és ha igen, akkor miként; kitér arra, hogy ehhez képest mit nyújtanak az éttermek, és mi az, amin érdemes lenne változtatniuk. Ezek vizsgálatához a vírus előtt és a vírus alatt kialakult lakossági preferenciák összehasonlítását végeztem el SPSS rendszer segítségével.

A mélyinterjúk során arra jutottam, hogy széleskörű törzsvendégkörrel rendelkező éttermeknél nem feltétlenül szükséges a kiszállítás bevezetése. A belső területen élők az éttermek közelségének és az idős korösszetételnek köszönhetően amúgy is kevésbé ragaszkodnak a kiszállításhoz. Ugyanakkor, az online preferencia felmérésből 512 válaszadó alapján a győri lakosság többsége igényt tart a házhozszállításra, különösen a külső városrészekre, ahova kevés étterem szállít ki. A kérdőív alapján készített szegmentációk mentén elvégzett nemparaméteres tesztek azt mutatják, hogy a kor, a nem és a házhozszállítás mértéke, azaz a területi adottságokhoz kötődő jellemzők befolyásolják leginkább az igényeket. Ezt a főkomponens- és a klaszteranalízis is alátámasztotta. A lakosság vírus előtt és alatt kialakult elvárásai alapján rendre 5 és 4 főkomponens jött létre, melyeket az átlagtól való eltérésük szerint hasonlítottam össze. A főkomponenseket vizsgáltam először terület, majd étterem szerint is, hogy felmérjem, a kitöltők lakhelytől függetlenül mennyire támasztanak eltérő elvárásokat az étterem városrészének átlagától. Felhasználva a főkomponens analízis eredményeit, klasztereket határoztam meg, amelyek szerint a belső területek elvárásai egyértelműen illeszkedtek vírus előtt és alatt egy-egy klaszterhez, a külső városrészeké részben, a középső területeké viszont aligha. A középső területen a trendkövetésre, a külső területen a kiszállításra keletkezett magas igény vírus alatt.

A kutatás eredményei felhasználhatók arra, hogy a különböző területeken lévő éttermek megismerjék és pontosabban határozzák meg célcsoportjukat, ezáltal pedig az ő igényeikhez tudjanak igazodni, mivel a lakhely, a fizetés, a kor, a nem és a preferált étterem szerint is eltérő elvárások jelentkeznek. A kutatás alapján a kiszállítási igény miatt a külső területekre érdemes terjeszkedni, ezzel növelve az elérhetőséget, az elégedettséget, és a vendégkör bővítését.

szerző

  • Teilinger Martina
    Gazdálkodási és menedzsment alapszak BA
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Surman Vivien
    egyetemi adjunktus, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

helyezés

III. helyezett