Regisztráció és bejelentkezés

A streaming szolgáltatások térnyerése a hazai és a nemzetközi piacon

Dolgozatomban szakirodalomkutatással vizsgáltam a digitalizáció hatásait a számítástechnikai eszközökre, a népszerű kikapcsolódási lehetőségekre (mozi, TV, rádió). Arra a következtetésre jutottam, hogy e két tényező együttes jelenléte teret adott a streaming szolgáltatások elterjedésének és fejlődésének, amely platformok manapság nagy népszerűségnek örvendenek mind a hazai, mint a nemzetközi piacon. A COVID-19 pandémia hatásai szintén pozitív módon járultak hozzá a fizetős streaming platformok népszerűségéhez. A vállalatok temérdek új előfizetőre és hatalmas profitra tettek szert, azonban nyilvánvaló, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak árnyoldalai is vannak. Dolgozatomban megvizsgáltam azon társadalmi jelenségeket, amelyek ezen platformok létével és használatával összefüggésben állnak, így az addikció témaköre is tárgyalásra került.

Az innováció fontos szerepet játszik minden profitorientált cég életében, ezen digitális platformok felhasználói pedig különösen nagyon igényt tartanak arra, hogy a szolgáltatások minősége együttesen növekedjen a fogyasztói (látens) igényekkel. Az innováció és az újdonságok bevezetése magával hordozza egy új és korszerű üzleti modell kidolgozásának szükségességét a vállalat részéről.

A szolgáltatók népszerűségét hármas egységben: a fogyasztói oldalt primer kutatással (kérdőívvel), a technológia fejlődésének és az üzleti modellek megváltozásának kérdéskörét pedig további szakirodalomkutatással és egy mélyinterjúval vizsgáltam. A dolgozat célja annak megértése lesz, hogyan hat egymásra ez a hármas egység, illetve az, hogy meglássuk ennek jelentőségét.

szerző

  • Gelencsér Senon
    Gazdálkodási és menedzsment alapszak BA
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Nemeslaki András
    tanszékvezető, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

helyezés

I. helyezett