Regisztráció és bejelentkezés

Identitáskrízis és munkaértékek a kibontakozó felnőttkorú IT szakemberek körében

A kibontakozó felnőttkori fejlődési időszak sajátosságai jelenleg nagymértékben érinthetik a munkaerőpiac Y (1980-1995 között születettek) és Z generációs (1995-2010 között születettek) pályakezdő és junior munkavállalóit, emellett az informatikai területen jelentkező munkaerőhiány 2015-re elérte a 22.000 főt és azóta is növekszik (BellResearch & IVSZ, 2015). Ezek miatt munka- és szervezetpszichológiai szempontból egyre aktuálisabb és relevánsabb vizsgálati téma az IT területen dolgozó fiatal nemzedék identitásának és munkavégzéssel kapcsolatos értékeinek a vizsgálata.

Arnett (2000) vizsgálatai alapján a nyugati, iparosodó társadalmakban, legfőképp a 18-25 éves korosztály körében megfigyelhető egy közbülső fejlődési időszak a tinédzserkor és a felnőttkor küszöbén, melyet kibontakozó felnőttkornak nevezett el. A jelenség megléte azzal indokolható, hogy a napjainkban felnőttkorba lépő személyeket minden eddiginél több információ éri, rengeteg a választási lehetőség és meghosszabbodott a tanulmányok ideje is. Ezek a tényezők együttesen megnehezítik mind az elköteleződést valami mellett, mind pedig a felelősségvállalást, ez a két jellemző ugyanakkor fontos kritériuma a kiforrott felnőttkorba lépésnek.

Kutatásom során kvantitatív módszerrel, keresztmetszeti eljárással gyűjtök adatokat az IT területen dolgozó 18-30 éves korosztály körében; a minta tervezett mérete 50 fő, melyet kvalitatív módszerrel, félig strukturált interjúk elemzésével egészítek ki. A konstruktumok méréséhez az alábbi eszközöket használom: IDEA – Inventory of the Dimensions of Emerging Adulthood (Reiffmann, Arnett és Colwell, 2007), I3 – Identity Issues Inventory (Roberts és Coté, 2014), illetve Munkaérték kérdőív (Super, 1968).

Hipotéziseim és kutatási kérdéseim arra fókuszálnak, hogy milyen kapcsolat áll fenn a kibontakozó felnőttkori dimenziók, az identitástényezők és a munkaértékek között az IT területen dolgozó szakemberek körében, számításba véve az Y és Z generációsok, valamint az eltérő munkavállalói státuszú csoportok közötti feltételezett különbségeket. A kapott eredmények hasznos alapot nyújthatnak a fiatal IT szakemberek munkával kapcsolatos attitűdjeinek megértéséhez, amely alkalmazható tudást képezhet a karriertanácsadás, a toborzás, képzés-fejlesztés és megtartás területén.

Felhasznált irodalom:

Arnett, J. J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. American Psychologist, 55(5), 469-480.

BellResearch, Informatikai Vállalkozások Szövetsége. (2015). A hazai informatikus- és IT-mérnökképzés helyzetének, problémáinak, gátló tényezőinek vizsgálata. Budapest, 2015. Retrieved from: http://ivsz.hu/oktatas/kutatas-az-informatikus-munkaerohianyrol/

Reifman A., Arnett J.J., Colwell M.J. (2007): Emerging Adulthood: Theory, Assessment, and Application. Journal of Youth Development 2(1).

Roberts S.E., Coté J. E. (2014): The Identity Issues Inventory: Identity Stage Resolution in the Prolonged Transition to Adulthood. Journal of Adult Development 21, 225-238.

Super, D. E. (1968). Work values inventory. Boston: Houghton Mifflin.

szerző

  • Tomku György
    Pszichológia mesterszak MA
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Balogh Blanka
    PhD hallgató, Ergonómia és Pszichológia Tanszék

helyezés

I. helyezett