Regisztráció és bejelentkezés

„Harc a figyelemért!”, avagy a digitális eszközök és tananyagok szerepe a Z generáció tanítás-tanulás folyamatában

A jövő munkaerőállomány java részét a Z generáció alkotja, így kiemelten fontos kérdés jelenkori oktatásuk, témám aktualitását is ez adja. A jelenlegi oktatási forma megváltoztatásának elmaradása komoly veszélyekhez is vezethet, mivel a mai tantárgyak, tananyagok, pedagógiai módszerek jelentősen eltérnek a Z generáció szokásaitól, nem az új igényekre szabták őket.

Kutatásom célja felmérni, hogy a Z generáció oktatásánál jelenleg milyen digitális eszközöket, digitális tananyagokat, programokat használnak a pedagógusok, illetve ezeknek milyen a megítélése a diákok szemszögéből. Megválaszolandó kérdések többek között:

- könnyebb-e a Z generációs diákok figyelmét fenntartani digitális eszközök, programok, tananyagok használatával, illetve valóban segítik-e a tananyagok hatékony elsajátítását,

- biztosan igénylik-e a diákok a tanórák "digitalizációját",

- mi a diákok elképzelése, igénye a digitális eszközök tanulásban való használatát illetően,

- lehetséges-e a diákok saját digitális eszközeit hatékonyan a tanórák részévé tenni,

- biztosan fel vannak-e készülve a tanárok a digitális eszközök, tananyagok alkalmazására?

Szekunder kutatásom során szakirodalmak, korábbi kutatások tanulmányozásával jellemzem a Z generáció általános és tanulási szokásait, áttekintem az oktatás jelenlegi formáját, az IKT eszközök megjelenését, mindamellett, hogy sorba veszem a jelenleg használt legnépszerűbb digitális eszközöket, programokat, tananyagokat. Primer kutatásom keretében kvantitatív kérdőíves felmérést végzek, egy kérdőívet a diákok, egyet pedig a pedagógusok részére készítek. Úgy vélem, fontos mindkét fél megkérdezése a témában. A kérdőívekben szereplő kérdéseim a hipotéziseimnek megfelelően kerülnek összeállításra, az adatok elemzéséhez az SPSS programot használom.

Dolgozatom eredményeképpen választ kapok a fentebb kitűzött kérdésekre, útmutatást tudok adni a Z generációt tanító pedagógusoknak, hogy a "digitális bennszülött" diákok figyelmét hogyan tudják jobban fenntartani, mivel tudják színesíteni óráikat, hogyan tudják a tananyagokat a jelenkori elvárásoknak megfelelő módon, hatékonyan, tanulást segítve átadni, hogyan tudnak kihívásként és nem nehézségként tekinteni arra, hogy a digitalizáció körül forog a világ. Javaslatot teszek arra, melyek azok a platformok, programok, digitális eszközök, amelyeket szívesen használnak a diákok és hogyan tudják a diákok saját eszközeit is esetlegesen bevonni az oktatásba a pedagógusok.

szerző

  • Takács Fanni
    Tanár - közgazdásztanár
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Dr. Kattein-Pornói Rita
    egyetemi adjunktus, Műszaki Pedagógia Tanszék

helyezés

II. helyezett