Regisztráció és bejelentkezés

Az egyetemi oktatók kutatási teljesítménye és hallgatói értékeléseik közötti összefüggés vizsgálata adattudományi eszközökkel (angol)

Az egyetemi oktatók kutatási és oktatási teljesítménye közötti kapcsolat régóta a kutatások fókuszában van, a vizsgálatok eredményei kulcsfontosságúak lehetnek felsőoktatási stratégia és a megfelelő ösztönzőrendszerek kidolgozásában. Bár általánosságban elfogadott, hogy a felsőoktatás és a kutatás kölcsönösen pozitív hatást gyakorol egymásra, egyéni szinten a kutatások csak részben támasztják ezt alá.

Dolgozatom célja, hogy a téma irodalmához hozzájáruljak, és BME oktatói körében megvizsgáljam a kutatási és oktatási minőség összefüggéseit hagyományos statisztikai és modern gépi tanulási eszközökkel. A kutatói teljesítmény meghatározásának alapjául az MTMT (Magyar Tudományos Művek Tára) adatbázisából kinyerhető adatok szolgálnak, míg az oktatói teljesítmény mérésére az OHV (Oktatás Hallgatói Véleményezése) kérdőívekre adott pontszámokat használom. A több mint ezer oktatóra vonatkozó rendkívül nagy mennyiségű adatot a megfelelő adatfeldolgozási lépések után különböző regressziós modellekkel és értelmezhető gépi tanulási technikákkal elemzem. A vizsgálatok eredményeiből kimutatható, hogy a jobb kutatási teljesítmény tipikusan jobb OHV eredményekkel jár együtt, különösen az OHV szakmai felkészültséget mérő kérdése esetén, és különösen a posztgraduális kurzusok esetén.

szerző

  • Köller Donát Ákos
    Matematikus mesterképzési szak (MSc)
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Molontay Roland
    Egyetemi docens, Sztochasztika Tanszék

helyezés

III. helyezett