Regisztráció és bejelentkezés

Hallgatói élménytervezés és életút

Dolgozatom, illetve kutatásom fő témaköre a hallgatói szakmai élménytervezés, a hallgatói életút bemutatása mellett. A hallgatói életúton keresztül szeretném vizsgálni a szakmai élményszerzést/élményszervezést és annak lehetőségeit egyetemi évek alatt. Mindonnan, hogy a hallgató felvételt nyer, információkat gyűjt az Egyetemről, részt vesz a gólyatáborban, majd beiratkozik, tárgyakat vesz fel, hallgatói szervezetek megkeresik, tárgyakat teljesít, szakirányt választ és így tovább. Kutatásomban azt vizsgálnám, hogy a hallgatónak volt-e bármilyen közösségi/szakmai/szórakoztató élménye, ha volt, akkor mi és abban mennyire volt jelen az Egyetem/Kar/szakmai szervezetek, szakkollégiumok vagy akár a Hallgatói Képviselet, tudja-e egyáltalán ezeket az élményeket kihez kötni.

Szeretném megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy mekkora érdeklődés lenne egy szakmai szervezet által létrehozott projektfeladat/szakdolgozat/TDK író workshopra.

Továbbá kutatásomban megvizsgálnám annak lehetőségét és támogatottságát, hogy szükség volna-e egy külön szervezetre, ami összefogja a Karon lévő szakmai eseményeket, amely maga is létrehoz újakat.

Dolgozatom eredményét hallgatói szervezetek számára szánnám, amit a jövőtervezés folyamán felhasználhatnak.

szerző

  • Bódig Péter
    Műszaki menedzser alapszak BSc
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Lógó Emma
    docens, Ergonómia és Pszichológia Tanszék

helyezés

III. helyezett