Regisztráció és bejelentkezés

Kultúra és/vagy gazdaság?

A globalizációval jelentősen átalakult a kultúra szerepe és megjelenése a világban. A nemzetközi áramlás maga után vonta a kultúra exportját és egy sajátos tömegkultúra kialakulását, melynek hátránya a sablonosodás, a gyakran és élesen váltakozó trendek és az identitásvesztés. Ezzel egy időben a kulturális és kreatív jellegű ágazatok napjainkban egyre inkább előtérbe kerülnek, gazdaságban betöltött szerepük jelentős. 2015-ben egy tanulmány első alkalommal számszerűsítette, a kulturális és kreatív jellegű ágazatok (CCI) hozzájárulását a globális gazdasághoz és a foglalkoztatottsághoz. Világszerte a CCI-k 2,250 milliárd $US bevételt generálnak és 29,5 millió munkahelyet teremtenek.

A fenti adatokon kívül megállapítható, hogy kulturális javak fogyasztása hozzájárul az egyéni kulturális tőke növekedéséhez, melynek igen nagy szerepe van a kreativitásban és az innovációban is, ennél fogva napjaink labilis világában a versenyképesség egyik releváns eszköze.

Gazdaság és kultúra szoros kapcsolata nem vitatható, a társadalom két eltérő, ámde azonos jelentőségű, egymást kölcsönösen befolyásoló szférája. Ezzel a témakörrel foglalkozik a viszonylag új interdiszciplináris tudomány területnek számító kultúra-gazdaságtan. Amennyiben a közgazdaságtan imperializmusát vesszük alapul, megfogalmazódik egy fontos kérdés. Érvényesek e, a piaci mechanizmusok és közgazdaságtani dogmák olyan tudományterületeken, melyeket nem (csak) gazdasági jellegű társadalmi jelenségek jellemeznek?

TDK dolgozatomban a kultúra és gazdaság kapcsolatán túl azt vizsgálom, hogy melyek azok a pontok, melyek még magyarázatra szorulnak ebben a tekintetben. Különös figyelemmel kezelem a kulturális és hagyományos értelemben vett javak közötti különbségeket és átfedéseket. Célom a fentieken kívül megmutatni, hogy mely jellemzők teszik egyedivé azokat a kulturális javakat, melyek a jelentős hatással voltak a történelemre, a társadalomra, így a gazdaságra.

szerző

  • Trombitás Titánia
    Nemzetközi gazdálkodás alapszak BA
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Meyer Dietmar
    egyetemi tanár, Közgazdaságtan Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést