Regisztráció és bejelentkezés

A magyarországi befektetési alapok piacának szerkezeti elemzése

A magyarországi befektetési alapok piaca az elmúlt mintegy 10-12 év alatt jelentős bővülésen ment keresztül, mind a jelen lévő befektetési alapkezelő vállalatok számát, mind pedig a befektetések volumenét tekintve. Ez a fajta növekedés magával hozta a piaci szerkezet lényeges átalakulását és a piaci szereplők viselkedésének megváltozását is.

A befektetési alapok piacának szerkezeti elemzését első megközelítésben a hagyományosan alkalmazott mutatók és a piaci struktúra kategorizálásának segítségével végeztem el. Mindehhez az alapvető piacformák tulajdonságaival jellemeztem a vizsgált piacot. A 2003 és 2014 közötti idősorok vizsgálata során megállapítottam, hogy a befektetési alapok piaca a domináns vállalati struktúrából, a versenytársak megerősödésével aszimmetrikus oligopol piaccá változott az elmúlt mintegy 12 évben.

A további strukturális elemzéshez a jelen piacon még nem alkalmazott, a piaci szerkezet belső dinamikájának leírására alkalmazható sztochasztikus modelleket használok Major (2008) és Kovács (2010) tanulmánya alapján. Ezen modellek alkalmasak a piac belső dinamikájának elemzése, sőt a jelenben kialakult struktúrából kiindulva a jövőre vonatkozó előrejelzés készítésére is. Egyik nagy jelentőségük, hogy a modellek adatigénye megegyezik a hagyományos mutatókéval.

Ezek alapján a hagyományos strukturális mutatószámokat kiegészítve megállapítom, hogy lényeges belső átrendeződés is zajlott a vizsgált időszakban a befektetési alapok piacán. Az említett modellek alkalmazásával előrejelzést készítek a piac struktúrájának, a vállalatok piaci részesedéseinek jövőbeni eloszlására vonatkozóan. Az így kapott eredmények alátámasztják a kialakult aszimmetrikus oligopol piac stabilizálódását a jövőben.

A dolgozatom további fontos célja a Markov-láncok alkalmazásán alapuló modellek összehasonlítása alkalmazhatóságuk és előrejelző képességük alapján, jelen gyakorlati példán – a befektetési alapok piacán – keresztül.

szerző

  • Rácz Tamás
    Pénzügy és számvitel alapszak BA
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Petró Katalin
    docens, Közgazdaságtan Tanszék

helyezés

II. helyezett