Regisztráció és bejelentkezés

Költségvetési deficit és gazdasági növekedés Magyarországon

Dolgozatomban a költségvetési deficit és a gazdasági növekedés kapcsolatát vizsgálom Magyarország vonatkozásában.

Vizsgálódásomhoz a kiindulási pontot a maastrichti kritériumok adták, ugyanis ezek behatárolják a kormányzat lehetőségeit a fiskális politika terén, mivel kötelezően előírják, hogy a 3 százalékos költségvetési hiányt (különleges esetektől eltekintve) nem lehet meghaladni.

A maastrichti kritériumok fiskális kikötéseit vizsgáló szakirodalom feldolgozása után a magyarországi sajátosságok alapján vizsgáltam a deficit kritérium betarthatóságát.

Ehhez egy, a gazdasági növekedés és a deficit kapcsolatát leíró elméleti modellt használtam.

A modellnek egy, a magyarországi adatok szerint kalibrált változatát alkalmazva vizsgáltam a deficit és a gazdasági növekedés egymásra gyakorolt hatását; illetve hogy van- e relevanciája a deficitkritériumnak a magyarországi adatok függvényében.

A dolgozatom végén választ kerestem arra, hogy minőségileg hogyan változik a modell, ha a gazdasági szereplők magatartását megváltoztatom a realitás határán belül, illetve azon túl, szélsőséges eseteket is tekintetbe véve.

szerző

  • Dancsi Dóra
    Nemzetközi gazdálkodás alapszak BA
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Meyer Dietmar
    egyetemi tanár, Közgazdaságtan Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést