Regisztráció és bejelentkezés

A pénzmosás elleni küzdelem szigorításának hatása a beruházási döntésekre

Tudományos Diákköri Konferenciára készített dolgozatom célkitűzése, hogy megvizsgálja a pénzmosás elleni fellépés szabályozásának gazdaságra gyakorolt hatásait. A dolgozatom elkészítése során alkalmazott módszerek: szakirodalom kutatás, elemző munka, mely a gazdasági és társadalmi jelenségek, folyamatok közötti relációk, továbbá a vizsgált tényezők egymásra gyakorolt hatását mutatja be, valamint primer adatgyűjtés. A pénzmosással, mint bűncselekménnyel szemben szigorú és hatékony törvényi szabályozás szükséges, mivel a pénzmosást minden esetben megelőzi valamilyen alapbűncselekmény és a terrorizmus finanszírozásának visszaszorításában is fontos szerepe van. Ám a bűnös úton szerzett illegális jövedelmek legális gazdaságba történő visszajuttatásának megakadályozása negatív hatásokat is gyakorolhat a piaci szereplők beruházási döntéseiben, melyek a gazdaság egészére kihatnak. Dolgozatom alapkérdése, hogy léteznek-e közgazdasági szempontból ilyen negatív hatások. A beruházás a gazdaság mozgatórugója: fejlődést, gazdasági fellendülést vonz maga után. Minden ország gazdaságpolitikájában fontos, erőteljes szerepet kap, hogy a leendő beruházók tőkéjüket az adott nemzetben használják fel. Pénzmosás során bűncselekmény elkövetéséből megszerzett jövedelmet (többnyire készpénz) vezetik vissza a legális gazdaságba. A folyamatot 1986-ban nyilvánították bűncselekménnyé, először az Amerikai Egyesült Államokban. Magyarországon 1994-ben jelent meg a Büntetőjogi Törvénykönyvben. A pénzmosás elleni küzdelem szabályozása napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap világ szerte, különösen a terrorizmus visszaszorításának érdekében. A pénzmosási folyamatot megelőzheti fegyverkereskedelem, embercsempészet, prostitúció, kábítószer-kereskedelem, költségvetési csalások és egyéb büntetendő cselekmények. Az említettek miatt nagy szükség van a szabályozásra, az alapbűncselekmények számának csökkentése érdekében. Dolgozatom elkészítése során arra a megállapításra és következtetésre jutottam, hogy a túl szigorú pénzmosás elleni fellépés sok esetben eredményezheti a beruházási kedv csökkenését, amely a gazdasági fejlődést negatív módon befolyásolja. Kutatásom során a pénzmosás elleni küzdelem és a beruházások közötti relációt tárom fel, a fent említettek alapján közgazdasági aspektusban.

szerző

  • Pelyhe Viktória
    Gazdálkodási és menedzsment alapszak BA
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Meyer Dietmar
    egyetemi tanár, Közgazdaságtan Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést