Regisztráció és bejelentkezés

Egy egészségesebb fogyasztás elérése

Változó világunkban egyre népszerűbb téma az egészséges életmód. A téma kutatása sokrétű, több tudományágat érint. Tanulmányomban közgazdasági szempontból vizsgálom meg, hogy milyen módszerekkel lehet ösztönözni az egészséges étkezés kialakulását.

Az ételeket egészségességük alapján természetesen nem sorolhatjuk két, élesen elhatárolható csoportba. Kutatásomban a termékek és termékkosarak különböző mértékű egészségességének elemzéséhez a Lancester-féle karakterisztika elméletet használom fel. A karakterisztika térben ábrázolva a fogyasztók preferencia-rendszerét arra a kérdésre keresem a választ, hogyan alakulhat ki egy egészségesebb fogyasztás a fogyasztó optimális fogyasztási szerkezetének átalakulásával. A fogyasztói preferenciák változását befolyásoló tényezők közül a tanulási folyamat kerül kiemelésre, amelynek eredményeként változó fogyasztói magatartás megjelenése várható. Mindez eredményezheti a fogyasztói magatartásmintázatok elmozdulását az egészségesebb összetételű fogyasztási szerkezet felé. Ezen kívül kutatásomban kitérek az információ hiányából fakadó problémákra és az időkorlát szerepére is.

Elemzésemet empirikus kutatással egészítettem ki. Kérdőívek kitöltetésével és fókuszcsoportos vizsgálatokkal a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen tanuló hallgatók körében végeztem primer kutatást. Megvizsgáltam, hogy milyen karakterisztikák játszanak szerepet a diákok döntéseiben az ételválasztásaik során, illetve a választási lehetőségek ismétlődésével és bővülésével a csoporthoz tartozás hogyan befolyásolja fogyasztási magatartásukat.

Az elméleti és empirikus elemzések eredményeként megállapítható, hogy a tanulási folyamaton keresztül hosszútávon a fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők által az egészséges karakterisztikák nagyobbra értékelésével, illetve egészséges fogyasztási mintázat tanulásával érhető el. A hatékony elmozduláshoz elengedhetetlen a megfelelő információszerzési lehetőség. Az információszerzés egyszerűsítése, könnyen elérhetősége pedig magában is előmozdítja az egészséges fogyasztást. Ezekben a folyamatokban jelentős szerepet tölthet be az állam, a vállalati és a szociális környezet is.

szerző

  • Juhász Tibor
    alkalmazott közgazdaságtan
    alapszak

konzulens

  • Dr. Meyer Dietmar
    egyetemi tanár, Közgazdaságtan Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést