Regisztráció és bejelentkezés

Miért nem versenyképes a magyar KKV-szektor?

TDK kutatásom két fő részből áll:

Első részében statisztikai elemzések és egyéb gazdasági adatok, faktorok segítségével átfogó képet szeretnék nyújtani a magyarországi kis- és középvállalkozásokról. Törekszem helyzetük, országon belüli megítélésük, jelentőségük, felmerülő problémáik és ezen problémák megoldási lehetőségeinek felvázolására figyelembe véve a szektor erősségeit, gyengeségeit, nehézségeit és országon belüli bővülési és egyéb lehetőségeit. Ehhez először ismertetem a vállalkozások legfőbb mutatóit és az ezek alapján történő különféle besorolásait, majd a hazai gazdaság teljesítményéről írok különböző makro-mutatók felhasználásával, hogy szemléltessem a KKV-szektor gazdasági környezetét.

A második részben már statisztikai adatokon túlmutató, - és véleményem szerint az előzőnél ritkábban használt - empirikus szemlélettel elemzem a kis-és középvállalkozásokat. Vizsgálom a vállalkozások és a vállalkozók mindennapi praxisában előforduló nehézségeket, valamint korlátokat, hiányosságokat és főbb hibákat. Ezeket nagyrészt esettanulmányok és vállalkozókkal készített interjúk alapján fogom bemutatni.

Célom, hogy ekként az empirikus kutatás előnyeit kihasználva a tényleges problémákra, azaz a hazai KKV-k fejlődésének és/vagy bővülésének útjában álló jelenségekkel szemben keressek olyan megoldási lehetőségeket, amelyek a vállalkozók tapasztalatait teljes mértékben figyelembe veszik.

Magyarországon a KKV-szektor igen nagy jelentőségű, hiszen Magyarország vállalkozásainak nagyjából 99%-a KKV, a foglalkoztatottak 67%-a ebben a szektorban dolgozik, továbbá a hazai GDP csaknem 50%-át adja. Eddigi tapasztalataim azt mutatják, hogy ennek ellenére rengeteg kihasználatlan vagy nem hatékonyan felhasznált potenciál van benne. Véleményem szerint kis-és középvállalkozásaink önerőből aligha tudnának javítani helyzetükön, pedig versenyképes működésük a nemzetgazdaság versenyképességének is feltétele.

Kutatásom legfőbb kérdése tehát az, hogy milyen tényezők akadályozzák a hazai KKV-kat a a megerősödésben, a fejlődésben és az országon belüli és kívüli versenyképessé válásban.

szerző

 • Juhász Katalin
  nemzetközi gazdálkodás
  alapszak

konzulensek

 • Dr. Petró Katalin
  docens, Közgazdaságtan Tanszék
 • Bánhidi Zoltán
  tudományos segédmunkatárs, Közgazdaságtan Tanszék
 • Dr. Losoncz Miklós
  kutató professzor, Közgazdaságtan Tanszék