Regisztráció és bejelentkezés

Milyen hatással van a humántőke és annak eloszlása a gazda(g)ságra?

Dolgozatomban alapvetően azt vizsgáltam, hogy a humántőke és a humántőke-egyenlőtlenség milyen kapcsolatban van a többi gazdasági jelenséggel és az egyes, gazdaságot meghatározó változókkal. Az elemzésekből azt a következtetést vontam le, hogy a humántőke nagy jelentőséggel bír az országok közötti jövedelemegyenlőtlenségek vonatkozásában, azonban az egyéneknek csupán a munkahelyi státuszára van hatással, a jövedelmükre nem. Ezután azt elemeztem, hogy a humántőke egyenlőtlen eloszlása és a jövedelem polarizáltsága milyen viszonyban állnak egymással. A keresztmetszeti adatokra végzett korrelációelemzésből azt állapítottam meg, hogy pozitív a kapcsolat a két változó között, azonban több országra vizsgálva az idősoros adatokon elvégezve az elemzést már nem mutatható ki ez a pozitív kapcsolat, hanem egyes országoknál (például Magyarország esetében is) negatív kapcsolatot lehet kimutatni. A korrelációk vizsgálata után az ok-okozati viszonyt teszteltem, és azt állapítottam meg, hogy mind a két változó Granger értelemben véve oka egymásnak.

szerző

  • Bencsik Ildikó
    közgazdasági elemző
    mesterszak

konzulens

  • Dr. Ligeti Zsombor
    egyetemi docens, Közgazdaságtan Tanszék

helyezés

III. helyezett