Regisztráció és bejelentkezés

Az elmúlt 20 év gazdaságpolitikai folyamatainak hatásai az államadósság és a külső egyensúly alakulására

Dolgozatom fő témája Magyarország a rendszerváltás óta többször megjelenő és az utóbbi időben a gazdaságpolitikai irányvonalat megahatározó problémája, az államadósság. Mivel a probléma kialakulása elsősorban az elmúlt két évtized fiskális politikai folyamatainak köszönhető, ezért elsősorban ezeket fogom vizsgálni.

Ezt úgy fogom megtenni, hogy megkeresem az elmúlt 22 év kormányzati döntéseit, amelyek rontották a költségvetés helyzetét és így növelték az adósságot. Ezután egy modell segítségével megprobálom megpróbálom számszerűsíteni az egyes döntések hatását, úgy miként alakult volna az adósság az adott döntés meghozatala nélkül, ha minden egyéb tényezőt változatlannak tekintek. Fő célom, hogy a modellel való vizsgálat után következtetéseket vonjak le arra nézve, hogy a különböző fiskális politikai döntésekre mennyire érzékenyen reagál az államadósság rövid és hosszú távon. Ezen következtetések és a modell segítségével dolgozatom végén reflektálok a 2011-2012-es években bejelentett megszorító csomagokra is.

Az államadósság mellett az ország külföldi adósságállományát is vizsgálni fogom a folyó fizetési mérleg alakulásán keresztül. A modellem segítségével ennek is meghatározom a számszerű változását a fiskális politikai döntések hatására.

Számításaim legemlítésreméltóbb eredménye, hogy véleményem szerint átgondoltabb vagy alapossabb rendszerváltás utáni politikával (főleg, ami a privatizációt érinti) akár a Bokros-csomaggal járó rövid távú társadalmi jóléti költségek is elkerülhetőek lettek volna, miközben az adósság a GDP 25%-ára csökken, úgy, hogy a kormányzat 200 milliárd forinttal többet költhetett volna el a beruházások ösztönzésére és a gazdasági növekedés ösztönzésére.

Számításaim egy másik eredménye pedig a mostani megszorító csomagokat vizsgálja abból a nézőpontból, hogy valóban elegendőek-e az államadósság csökkentésére középtávon. Arra a következtetésre jutottam, hogy az eredmény egfőbbképpen annak függvénye, hogy miképpen és milyen mértékben képes növekedni a gazdaság és hogy hosszú távon nem feltétlenül okoz a nagyobb mértékű restrikció adósságcsökkenést, ha azt nem követi elegendő mértékű GDP növekedés.

szerző

  • Quittner Péter
    alkalmazott közgazdaságtan
    alapszak

konzulens

  • Dr. Kurtán Lajosné
    egyetemi docens, Közgazdaságtan Tanszék

helyezés

II. helyezett