Regisztráció és bejelentkezés

Szerkezet és dinamika – Társadalmi problémák és a közös tudás modellezése ágens-alapú és mikroszimulációs keretrendszerekben

A mikroszimulációt és az ágens alapú programozást a társadalomtudományok legdinamikusabban fejlődő és egyben legtöbb kihívást tartogató eszközei között tartják számon. Ezen belül jelentősek azok a rendszerek, amelyek gazdasági modellezésre alkalmasak, abból mikro‐ és makroszintű adatok kivonatolására képesek.

Dolgozatunkban egy szembeötlő empirikus eredmény, a városok lakosságszámban mért mérete és az ez alapján készített sorrendben elfoglalt helyezésükre vonatkozó Zipf-törvény, majd ennek kiterjesztéseként értelmezhető power law eloszláscsalád közgazdaságtani alkalmazásából indulunk ki. Tárgyaljuk az eredeti probléma modellezhetőségét, majd esettanulmányokon keresztül rámutatunk a vizsgált dimenziók (melyek az eredeti modellben a méret és a helyezés voltak) általánosíthatóságára.

Munkánk során kiemelten fontosnak ítéltük a térbeliség szerepének megtartását, melyre a hagyományos matematikai kereteken belül nincsen lehetőség. Továbbá így az egyedekről a valósághoz közel álló kvázi racionalitást és a részleges, aszimmetrikus informáltságot feltételezhetünk. Célunk egy olyan gazdaság felépítése, amely robusztus, sikerrel használható laikus és professzionális felhasználó által is. Megpróbáljuk a rendszert szilárd matematikai alapok mellett úgy felépíteni, hogy megőrizzük a modell flexibilitását.

A keretrendszert a szerkezet és dinamika kapcsolatának leírására alkalmazzuk, esetünkben több különböző példával is illusztráljuk a modell, a keretrendszer és a paradigma használhatóságát.

Hivatkozások:

Mary B. Hesse (1966)

Models and Analogies in Science. Notre Dame, Indiana, USA;

University of Notre Dame Press; p. 186; LCCCN 66-14364

Leigh Tesfatsion, Kenneth L. Judd (2006)

Handbook of Computational Economics. Amsterdam;

North-Holland; p. 905; ISBN 978-0-444-51253-6

Yang-Yu Liu, Jean-Jacques Slotine, Albert-László Barabási (2011)

Controllability of Complex Networks.

Nature; vol. 473; no. 26; p. 167-173; ISSN 0028-0836

Michael J. North, Nicholson T. Collier, Jerry R. Vos (2006)

Experiences Creating Three Implementations of the Repast Agent Modeling Toolkit;

ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation; vol. 16; no. 1; p. 1-25; ISSN 1049-3301

Anca-Veronica Ion (2007)

An example of bautin-type bifurcation in a delay differential equation;

Journal of Mathematical Analysis and Applications; vol. 88.; no. 32.; p. 777-789; ISSN 0022-247X

Nicolas Veron (2008)

Fair value accounting is the wrong scapegoat for this crisis;

Econometrics; vol. 134.; no. 5/2.; p. 63-69; ISSN 0304-4076

Benczúr Péter (2007)

Az adókulcsok hatása a különböző gazdasági szereplők viselkedésére;

Közgazdasági Szemle; 54. évf., 12. szám; p. 28-39; ISSN 1588-113X

Kovács Balázs, Takács Károly (2003)

Szimuláció a társadalomtudományokban;

Szociológiai Szemle; 13. évf., 3. szám; p. 27-49; ISSN 1216-2051

szerzők

 • Laki Balázs
  alkalmazott közgazdaságtan
  alapszak

 • Balassi Márton
  alkalmazott közgazdaságtan
  alapszak

konzulens

 • Dr. Meyer Dietmar
  egyetemi tanár, Közgazdaságtan Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést