Regisztráció és bejelentkezés

Miért beteg az egészségügy?

Dolgozatomban az egészségügyet érintő bizonyos gazdasági kérdések, problémakörök bemutatására vállalkozom. Bevezetésül nemzetközi kitekintést nyújtok,vizsgálom az egyes országok egészségügyi ráfordítása és népességének egészségügyi állapota közötti összefüggéseket.Igyekszem rávilágítani a fejlett illetve fejlődő országok egészségügyi rendszereinek jellemzőire,a közöttük tapasztalható hatalmas eltérésekre.

Dolgozatom második részében a magyar egészségügyi rendszerről igyekszem átfogó képet nyújtani, majd egy, az egészségügyi szektorban jártas közgazdász véleményének reprezentálásával szeretném a magyar helyzetet részletesebben ismertetni.

Ezt követően rátérek a hazánkban monopolhelyzetben lévő egészségügyi szervezet, az Országos Vérellátó Szolgálat munkájának bemutatására. A szervezet hatásossági és hatékonysági tartalékainak elemzését az általam végzett kutatásokra, valamint a szervezet általános főigazgató-helyettesével végzett mélyinterjúmra alapozva teszem. Vizsgálatom során a jobb áttekinthetőség érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat szerteágazó tevékenységéből elsődleges feladatához (vérgyűjtés, vérkészítmény-előállítás, -tárolás és elosztás)kapcsolódó adatok elemzésére szorítkozom.A hatásossági tartalékok vizsgálatánál a vérkészítmény ellátásbiztonságát tartom szem előtt. Ezt két alapvető megközelítésből elemzem: a felhasznált vér minőségének illetve mennyiségének vizsgálatával. A minőségi elemzés kapcsán rámutatok, hogy az OVSZ finanszírozásának növelésével, illetve a transzfúziót végző intézményekkel való hatékonyabb kommunikáció kiépítésével a transzfúziókkal járó fertőzések kockázata minimalizálható lenne. Mennyiségi elemzésemben a vér, mint szűkös, mégis megújuló erőforrás felhasználásának jelenlegi veszteségeit mutatom be,illetve ennek csökkentésére irányuló törekvésekre is kitérek. Hatékonysági elemzésemben az OVSZ pénzügyi hatékonyságának vizsgálatára teszek próbát. A funkcionális illetve a strukturális rendszerveszteségeit igyekszem bemutatni a szervezetnek a 2010-2011-es éves költségvetési beszámolója, a 2012. első félévi kontrolling beszámolója illetve az általános főigazgató-helyettes szakmai beszámolója alapján. Dolgozatom végső célja az OVSZ elemzésén keresztül bemutatni a magyar egészségügyben tapasztalható ellentmondásokat egy kiragadott példán keresztül.

szerző

  • Kormány Erika Tekla
    alkalmazott közgazdaságtan
    alapszak

konzulens

  • Dr. Kurtán Lajosné
    egyetemi docens, Közgazdaságtan Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést