Regisztráció és bejelentkezés

Befektetési alapok magyarországi piacának elemzése közgazdaságtani eszközökkel

A dolgozatban a magyarországi befektetési alapok piacelemzését végzem el, a piacelméletben általánosan használt SCP modell kereteit alapul véve. A piac szerkezetét és méretét különböző koncentrációs mutatók, illetve a penetráció és a denzitás mérőszámai segítségével vizsgálom. Az elemzéshez a 2005-2012-ig tartó időszak adatait veszem alapul, néhol kibővítve a 2002-es évivel. Bemutatom a helyettesítő termékek és a piaci szereplők, valamint az egymáshoz való viszonyukat. Megvizsgálva a piac tulajdonságait, összevetem a befektetési alapkezelők világa a közgazdaságtan egyik alapvető piacszerkezeti modelljével, a monopolisztikus versennyel, mellyel az itt taglalt üzletág meglehetősen sok egyezést mutat. Az SCP modell egyik feltevését, mely szerint a koncentráció csökkenése a verseny növekedése miatt növeli a teljesítményt, implementálom a magyar befektetési alap piacra is. Eredményeim alapján ez a tézis ebben az iparágban is helytálló.

szerző

 • Hajós Gábor
  nemzetközi gazdálkodás
  alapszak

konzulensek

 • Dr. Petró Katalin
  egyetemi docens, (külső)
 • Telegdi René
  Privát vagyonkezelő, Ergonómia és Pszichológia Tanszék

helyezés

I. helyezett