Regisztráció és bejelentkezés

Az egészégügyi szolgáltatások iránti kereslet egy lehetséges vizsgálata

Az egészséggazdaságtani elemzéseknek számos típusa létezik, jelen dolgozat pedig ezen belül egy viszonylag szűk terület egy ágának elemzésére tesz kísérletet. Ahogy Zweifel, Breyer és Kifmann [2009] említik, az egészséget, illetve az egészségügyet többféleképpen is lehet közgazdasági értelemben vizsgálni: Lehet mikro- illetve makroszinten, és ettől függetlenül lehet pozitív és - bizonyos kérdésekben elkerülhetetlenül - normatív szempontból is elemezni.

A bemutatandó dolgozat ezen megközelítések közül a pozitív szemléletű, mikroökonómiai szempontú megközelítését választja a kérdésnek, és ezen belül is egy egészen szűk területre koncentrál, az egészség, illetve az egészségügyi szolgáltatások iránti kereslet leírására kialakított modellek egy családjára. Természetesen a kérdés fontosságából adódóan nagyon sok típusú modell készült a jelenségek értelmezésére, azonban ezek bemutatása és alkalmazása még egy szakdolgozat kereteit is bőven meghaladná, ezért a dolgozat - a modellek kezelhetőségét szem előtt tartva - az ún. "klasszikus" mikroökonómiai eszköztárat alkalmazó modellekre koncentrál. "Klasszikus" alatt azt értem, hogy a dolgozatban vizsgált modellek nem érintik a morális kockázat, a megbízó-ügynök viszony és az extern hatások problémáját, annak ellenére, hogy ezek elismerten jelen levő problémák az egészséggel kapcsolatos döntésekben. Mikroökonómiai eszköztár alatt pedig azt értem, hogy a vizsgált modellek elsősorban a szűkös jószágok között választó fogyasztó viselkedését leíró közgazdasági eszköztárra támaszkodnak, és kevésbé a direkt statisztikai, ökonometriai megközelítésekre.

A dolgozat célja tehát a fenti értelemben klasszikus mikroökonómiai eszköztárat alkalmazó modellek bemutatása, majd ezek után egy speciális modell segítségével bizonyos egészségügyi szolgáltatások - név szerint az általános orvosi szolgáltatások és a fogorvosi szolgáltatások - iránt megmutatkozó ún. redukált formájú kereslet empirikus elemzése.

szerző

  • Szabó Tamás
    közgazdasági elemző
    mesterszak

konzulens

  • Dr. Major Iván
    egyetemi tanár, Közgazdaságtan Tanszék