Regisztráció és bejelentkezés

Az állam befolyása az egészséges étkezésre

A világban elég népszerű témává vált az egészséges élet kérdése. Az emberek egészséges életének kialakításával kapcsolatban felmerül az állami szerepvállalás érdekeltsége és lehetőségei. Az egészséges életmód viszonylag nagy témakört és sok kérdéses elemet tartalmaz, ezért leszűkítettem a kutatásomat az egészséges étkezés vizsgálatára. Célom az volt, hogy megvizsgáljam, milyen állami intézkedésekkel lehet elősegíteni az egészséges étrend kialakulását az emberek körében.

Munkám folyamán a karakterisztika elmélet segítségével ábrázoltam az emberek élelmiszer fogyasztását. Azt vizsgáltam, milyen állami tevékenységtől tolódhat el egészségesebb irányba az élelmiszerfogyasztás. Először a neoklasszikus keretek között figyeltem meg az egyes lehetőségeket, majd a külsőleg adott preferenciákat elvetve, befolyási lehetőségeket kerestem azok változtatására.

Kérdőívek kitöltetésével a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen tanuló diákok körében végeztem primer kutatást. A kutatásom célja az volt, hogy megállapítsam, mekkora mértékben befolyásolja vásárlásaikat a társadalmi nyomás, illetve jelenleg mennyire egészségesen étkeznek.

Megállapítottam, hogy az állam befolyásolni tudja az emberek élelmiszer fogyasztását. Ez a befolyásolás az emberek preferenciáira és a vállalatokra való hatással is megvalósulhat. A kutatásom betekintést nyújt azon lehetőségek tárházába, amelyekkel az állam az egészséges ételek fogyasztását befolyásolni tudja. Ez a logikarendszer elméleti alapot nyújthat az állami beavatkozás konkrét hatásának a becslésére.

szerző

  • Juhász Tibor
    gazdálkodási és menedzsment
    alapszak

konzulens

  • Dr. Daruka Magdolna
    egyetemi docens, Közgazdaságtan Tanszék