Regisztráció és bejelentkezés

Kína modern kori növekedésének és világgazdasági szerepének alakulása

A kínai gazdaság egyre nagyobb jelentőségűvé válik a globális növekedés alakulásában. Mégis mivel jelenleg aktuális problémák állnak fenn a legnagyobb fejlett gazdaságokban, ezért Kínára viszonylag kevés figyelem irányul. Fontosnak tartom, hogy tájékozottak legyünk a mai globális gazdasági növekedési ütem húzóerejét jelentő ország helyzetével, annak jövőbeni alakulásával, és bár kevésbé aktuális, de hosszú távon fenyegetést jelentő rizikótényezőivel.

Ennek megfelelően a dolgozatban meghatározásra kerülnek azok a tényezők, amelyek a kínai rekord sebességű növekedés alapjául szolgálnak, ezek mellett pedig mérlegelem, hogy ez a teljesítmény mennyire tudható be a nyugati mintától eltérő gazdaságpolitikának, vagyis a „kínai modell”-nek. Vizsgálatra kerül a beruházások és a kereskedelem eddigi, és várható alakulása, továbbá részletesebben kitérek a pénzügyi politikai kérdésekre: a rögzített, majd menedzselt árfolyamrendszerre, ennek jogszerűségére a WTO keretein belül, és a renminbi világgazdasági szerepének várható jövőbeni alakulására.

Ezek után rátérek azokra a belső tényezőkre, amelyek a jövőbeni növekedési sebesség szignifikáns lassulásával fenyegetnek. Ezek a fogyasztói növekedésre való átállási folyamat, az árnyék-hitelezés, a kialakulóban lévő ingatlanár-buborék, a hard landing szcenárió gazdasági lassító hatása és a middle income trap. Bár Kína gazdasági kibocsátás tekintetében – ami a modern kort illeti – még nem került globális vezető pozícióba, a környezetszennyezés terén már igen. Ebben a témában nem a globális hatásokat vizsgálom, hanem a közvetlenül Kínát érő becsült gazdasági és társadalmi költségeket és a környezetterhelés csökkentésére eddig tett és tervezett állami lépéseket.

szerző

  • Pataji György
    pénzügy
    mesterszak

konzulens

  • Dr. Türei Sándor
    egyetemi adjunktus, Közgazdaságtan Tanszék

helyezés

I. helyezett