Regisztráció és bejelentkezés

Adó- és jóléti modellek makrogazdasági összehasonlító elemzése különös tekintettel a jövedelemadókra

A világ egyes országainak adórendszerei között hasonlóság lelhető fel, melyek tanulmányozásával modellek állapíthatóak meg. A modellekre szűkítve annak ekvivalens jellemzői tárhatók fel, ennek az értelmezésnek megfelelően a következők:

- kontinentális/német-francia modell

- angolszász modell

- északi/skandináv modell

- egykulcsos lineáris adórendszer modell

A modellek két részre bonthatóak: jóléti modellek és adórendszer modellek. A jóléti modellek kialakulásának okát tekintve következtetek az adórendszerek kialakulására. A jóléti modelleket adórendszeri oldaláról vizsgálom, valamint az egykulcsos adórendszert.

A 2012-es évben készült Egykulcsos adórendszer című TDK dolgozatom kiegészítését és továbbfejlesztését tűztem ki célul, ami nem csak Magyarország adórendszerét foglalja magába, hanem a világon kialakult adórendszer modelleket. Egy adott modell kereteinek meghatározását több modell megismerése kívánja.

A modelleket összehasonlító elemzéssel megállapítom jellegzetességeit és meghatározom azok felépítését. A modellek meghatározásból és megismeréséből a magyar egykulcsos adórendszer alkalmasságát vizsgálom. Magyarországon 2010-es évektől szukcesszíve alakították ki az egykulcsos adórendszer modellt, ezért aktualitását tekintve létrejöttétől napjainkig végigkísérhetőek a folyamatai. A magyar adórendszer szerkezeti adó-strukturális változását és hatásait fejtem ki, figyelembe véve a modell keretének való megfelelőségét és fenntarthatóságát.

szerző

  • S.Nagy Alexandra
    alkalmazott közgazdaságtan
    alapszak

konzulens

  • Dr. Kurtán Lajosné dr.
    egyetemi docens, Közgazdaságtan Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést