Regisztráció és bejelentkezés

A vállalati fenntarthatóság mozgatórugói és kapcsolata a pénzügyi eredményességgel

A fenntartható vállalati működés, valamint a fenntarthatósági jelentéskészítés és a pénzügyi eredményesség kapcsolatáról a 70-es évek elején jelentek meg az első kutatások, és a mai napig nem született egyértelmű állásfoglalás a vizsgált tényezők összefüggéséről.

Habár a témabeli publikációk a világ számos országát lefedik, Magyarországon még nem végeztek a fenntarthatóság és a pénzügyi eredményesség kapcsolatát, és a nem-pénzügyi jelentéskészítés motivációt vizsgáló empirikus kutatást. A tanulmányozott témát ezentúl a jelentéskészítés magyarországi és világviszonylatú tendenciájában feszülő ellentét kérdése is érdekessé teszi. A kutatás amellett, hogy betölti az említett tudományos rést, rendkívül aktuális, ugyanis a gyakorlatban 2018-tól alkalmazandó, a nagyvállalatok számára a nem-pénzügyi jelentéskészítést kötelezővé tevő európai uniós rendelet alapvetően meg fogja változtatni annak gyakorlatát és mozgatórugóit.

Kutatásom során magyar vállalatok körében vizsgálom a fenntarthatóság és pénzügyi eredményesség kapcsolatát a Global Reporting Initiative keretrendszere szerint felépülő jelentések segítségével, valamint feltérképezem a fenntartható működés és a jelentéskészítés mögöttes motivációit.

A kutatási kérdéseket statisztikai és empirikus megközelítésből egyaránt vizsgálom, amely komplex kutatási eljárás egyedülálló a témabeli tanulmányok módszertana között.

Az eredmények a fenntartható vállalati működés és a pénzügyi eredményesség kétirányú kapcsolatát mutatták ki, tehát amellett, hogy a fenntarthatóság hozzájárul a jobb pénzügyi teljesítmény eléréséhez, a fenntarthatóságra fordított nagyobb figyelem hátterében is többek között a jobb pénzügyi teljesítmény áll. A fenntartható működést emellett a vállalatok tevékenységének jellege és célpiaca is számottevően meghatározza, ugyanis a környezetre vagy a társadalomra jelentős hatással járó működés és az exportintenzivitás egyaránt hozzájárul a jobb fenntarthatósági teljesítményhez. Ez rávilágít arra, hogy a vállalati fenntarthatóság mögött a profitmaximalizáláson túl külső kényszerítő tényezők is állnak, valamint megállapítható, hogy a fenntarthatóságra hazánkban még mindig a külföldre tekintő vállalatok fektetnek nagyobb hangsúlyt. Az eredmények azonban alátámasztják, hogy a fenntartható vállalati működés a környezet, a társadalom és a vállalat közös érdeke, ami hozzájárulhat a fenntarthatóság hazánkbeli elterjedése előtt álló gát átszakításához.

szerző

  • Korbuly Kamilla
    Gazdálkodási és menedzsment alapszak BA
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Szívós László
    egyetemi tanársegéd, Pénzügyek Tanszék

helyezés

I. helyezett