Regisztráció és bejelentkezés

Óvodai környezetvédelmi oktatási programmal a környezeti nevelésért

TDK dolgozatomban a környezeti nevelés fontosságának bemutatását tűztem ki célul. Kutatásom szakirodalmi áttekintést nyújt a kapcsolódó hazai, illetve európai uniós stratégiai dokumentumokról, cselekvési programokról. A szakirodalmi kutatás nemcsak a források feltárását és bemutatását tartalmazza, hanem önálló elemzés és értékelés keretében vizsgálom a hazai és EU-s szabályozás és gyakorlat összhangját. A dolgozatból kiderül, hogy a környezeti nevelés megvalósítását elvárják a vizsgált dokumentumok. Önálló kutatásomban vizsgálom a környezettudatosság növelésének lehetőségét közvetett, illetve közvetlen módon. A teljesség igénye nélkül vizsgálom a környezeti nevelés lehetséges felelőseit, hangsúlyt fektetve a szülők, vállalatok, önkormányzatok és az óvodák szerepére. TDK munkám önálló gyakorlati részének eredményeként kidolgoztam egy „Mini suli” programot, melynek célja, hogy az óvodákban segítsem, a nagycsoportosok korosztályának körében a környezeti nevelés megvalósítását. A program öt témakör 20-30 perces, a gyerekek nyelvén történő környezeti témájú foglalkozásból áll. A témakörök közé tartozik a környezet- és természetvédelem, hulladékok (szelektív hulladékgyűjtés), víz, mint érték, közlekedés, és végül a takarékosság. A témakörök és a foglalkozások kidolgozásánál a hangsúlyt a mindennapokban meghozott döntéseinkre helyeztem, és nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy a tudástranszfer a gyerekek nyelvén valósulhasson meg. Dolgozatomat a program részletes bemutatása után következtetésekkel és ajánlásokkal zárom.

szerző

  • Lengyel Krisztina
    környezetmérnöki
    nappali

konzulens

  • Péterné Dr. Baranyi Rita
    Egyetemi adjunktus, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék

helyezés

II. helyezett