Regisztráció és bejelentkezés

Környezetmenedzsment rendszerek alkalmazásának új lehetőségei és előnyei

Témám az ISO 14001 revíziója, amely során megvizsgáltam, a szabványon végrehajtott újításokat és ezek hatásait. Összegzem a szabvány hatókörének és tartalmi kiterjesztésének változásait, kitérek az új módszerekre (életciklus-elemzésre, folyamatos fejlesztésre, környezeti tényező lista fontosságára), és azok előnyeire. Szót ejtek az ISO 9001:2014 és az ISO 14001:2014 harmonizációjáról is. Kutatásom során több szabványt is megismertem, és nagy hasznomra volt az ISO honlapja, illetve egyéb honlapok is, amelyek a revíziót taglalják. Összességében az mondható el, hogy az új szabvány és a harmonizáció megkönnyíti a szervezetek számára a rendszer bevezetését és működtetését. Elősegíti a környezetvédelem magasabb szintű megvalósulását a szervezetek tevékenységében a környezetközpontú irányítási rendszer révén. Lényeges és fontos lépés volt az életciklus-elemzés szemlélet bevonása, a környezeti tényezők feltárása és a teljesítményértékelés fejezet bevezetése. Nagy segítséget nyújtanak abban, hogy az alkalmazók tisztában legyenek a szervezetük környezetével, ami ugyancsak egy nóvum és a célok kitűzésében és megvalósításában is. Az új ISO 14001:2014-es szabványtervezet a jövő kihívásait szem előtt tartva törekszik segíteni a szervezeteket a fenntartható fejlődés megvalósításában.

szerző

  • Dömötör Nikolett
    környezetmérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Kósi Kálmán
    c. egyetemi tanár, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék

helyezés

Jutalom