Regisztráció és bejelentkezés

Település környezetvédelmi vonatkozású programjaink, terveinek konzisztencia-vizsgálata

Dolgozatomban a fenntarthatóság követelményeinek szem előtt tartásával, Gödöllő aktuális környezeti helyzetét vizsgálom és javaslatokat fogalmazok meg a környezeti teljesítmény javítására.

Gödöllő városa Budapesttől közel 30 kilométerre található a Gödöllői-dombságban. Erre a kistájra jellemző a laza porózus negyedkori üledékes kőzet. Talaja jellemzően homokra rakódott barna erdőtalaj és csernozjom. Jelentős felszíni vize a Rákos-patak, mely mentén ökológiai folyosó húzódik, és számos mesterséges tó. A város külterületének nagy része erdő (tájvédelmi körzet), kis részben mezőgazdasági terület. Több fontos vonalas infrastruktúra elem is feldarabolja a területet, ilyenek a vasút, a 3-as főút, M3-as autópálya, HÉV. Idegenforgalmi jelentőségűek a parkok és a Grassalkovich kastély. A város fekvése miatt jelentős a közlekedésből fakadó környezetterhelés. Ezért is kell kiemelt figyelmet fordítani a lég- és zajszennyezés csökkentési lehetőségeire a közlekedésszerkezet esetleges átszervezésével. Mindezen beavatkozások természetesen nem tervezhetők a fenntarthatóság követelményeinek figyelembe vétele nélkül.

Munkám során megvizsgálom a jelenleg hatályos programokat (környezetvédelmi program, a fenntarthatóság helyi forgatókönyve, a város közlekedési koncepciója stb.). Az elvégzett konzisztencia vizsgálat alapján javaslatokat fogalmazok meg a környezeti helyzet javítására.

szerző

  • Barsy Eszter
    műszaki menedzser
    mesterszak

konzulens

  • Dr. Kósi Kálmán
    c. egyetemi tanár, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék

helyezés

I. helyezett