Regisztráció és bejelentkezés

BME Zöld Tanszék - A Környezetgazdaságtan Tanszék környezeti teljesítményének vizsgálata

TDK dolgozatunk kiindulópontjaként a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Környezetgazdaságtan Tanszékének az egyetemi Zöld Tanszék Versenybe való becsatlakozása szolgált. Kutatómunkánk során az Egyetem Környezetgazdaságtan Tanszékének környezeti teljesítményét mértük fel a Verseny kiírt értékelőrendszere, egyéb módszerek és a környezetmenedzsment szakirodalom alapján. Emellett javaslatot tettünk a Tanszék mindennapi működésének "zöldítésére", melynek kapcsán vizsgáltuk a zöld iroda programokat hazai és külföldi viszonylatban egyaránt.

A Zöld Tanszék Verseny az Egyetem tanszékeinek és egyéb szervezeti egységeinek környezeti teljesítményét veti össze egy környezeti teljesítmény indikátorokat is tartalmazó értékelő táblázat segítségével. Dolgozatunkban ennek a szempontrendszernek a környezetmenedzsmenti vonatkozásait vizsgáltuk és ez alapján végeztük el a versenybe becsatlakozó Környezetgazdaságtan Tanszék kezdeti helyzetelemzését. Az általunk elkészített öko-térkép a meglévő jó gyakorlatokon túl rámutatott a Tanszék környezeti szempontból problémás területeire is. Ezek kezelésére tettünk javaslatokat, amiket számításokkal és gyakorlati példákkal igyekeztünk alátámasztani.

Célunk ezzel a Tanszék Versenyben való eredményes szereplésének elősegítése, az egyetemi környezet fenntarthatóbbá tétele és a környezettudatos szemlélet beépítése a mindennapokba.

szerzők

 • Jakab Dorottya
  környezetmérnöki
  nappali
 • Kasperkievicz Kinga
  környezetmérnöki
  nappali

konzulensek

 • Péterné Dr. Baranyi Rita
  Egyetemi adjunktus, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék
 • Pomucz Boglárka
  PhD hallgató, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék

helyezés

I. helyezett