Regisztráció és bejelentkezés

Az anyagáram-elemzés, mint a környezeti teljesítmény javításának eszköze!? – avagy, hogyan főz egy egyetemista

Dolgozatunkban a fenntarthatóság gondolatát középpontba állítva a „menedzsmenttudomány” eszköztárának mind szélesebb körű alkalmazásával próbálunk megoldást keresni arra a problémára, hogy mit tehet a „mikroszint” (egy gazdálkodó szervezet), hogy tevékenysége során érvényt szerezzen a fenntarthatóság követelményrendszerének, vagyis javítsa környezeti teljesítményét.

Szakirodalmi kutatás során vizsgáljuk az anyag- és energiaáramlás (továbbá az információ, a humánerőforrás és a pénzáramok) szerepét a folyamatmenedzsment megközelítésével a PDCA ciklus logikája szerint.

Vizsgálatunk középpontjában annak a kérdésnek a megválaszolása áll, hogy – új információk megszerzése, az összefüggések feltárása révén – hogyan járulhat hozzá az alkalmazott módszer a környezeti teljesítmény javításához.

A verifikálhatóság érdekében megállapításainkat, következtetéseinket konkrét (vállalati vizsgálati lehetőség hiányában) háztartási példán igazoljuk.

szerzők

 • Korom Tímea
  gazdálkodási és menedzsment
  alapszak
 • Töröcsik Andrea
  környezetmérnöki
  nappali

konzulens

 • Dr. Kósi Kálmán
  c. egyetemi tanár, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék

helyezés

II. helyezett