Regisztráció és bejelentkezés

Vasútfejlesztési stratégiai dokumentumok összehasonlító elemzése – különös tekintettel a környezeti célokra

A vasúti közlekedés környezeti szempontból kedvező tulajdonsága és megbízhatósága révén kiemelkedik az egyes közlekedési ágazatok közül. E lényeges adottság azonban mindmáig nem kapott kellő figyelmet, miközben a fenntarthatóságra való törekvés egyre inkább teret nyer. Bár készültek különböző stratégiák a vasúti közlekedés különböző területeire, azok a célok meghatározásánál gyakran megrekedtek, az érdemi megvalósításra pedig meglehetősen kevés alkalommal került sor.

Az Európai Unió kiemelt ügyként tekint számos, a fenntartható fejlődésre irányuló kezdeményezést, amelynek szerves részét képezi egy hatékony közlekedési rendszer felállítása is. Egy megfelelően kiépített vasúti hálózat annak minden elemével (regionális, távolsági és nemzetközi forgalom) elsődleges szereppel bír ebben a rendszerben.

Ahhoz, hogy mindez megvalósuljon, természetesen megfelelő fejlesztésekre, ezáltal egy – az EU által is elvárt – átfogó fejlesztési stratégiára van szükség. Mindehhez érdemes számba venni néhány más országbeli példát, összehasonlítani több külföldi dokumentumot, utalva a bennük lévő hasonlóságokra és különbségekre egyaránt.

Tanulmányomban azt a célt tűztem ki, hogy különböző osztrák és német stratégiai dokumentumokat összevetve egy olyan elemzés készüljön, amely lehetőséget ad arra, hogy feltárja az egyes alkotóelemek hazai viszonyokra irányuló alkalmazhatóságát.

A külföldi stratégiák elemzése során olyan jellemzőket állítottam szembe, mint azok tartalma, időtávja, célrendszere és az elérésükhöz szükséges cselekvési terv.

A vizsgálat rámutat arra, hogy miként ültethetők át a MÁV és a GYSEV potenciális fejlesztési stratégiáiba a külföldi dokumentumokban megismertetett tényezők.

A tanulmány részét képezi a környezeti célok értékelése és a módszertani útmutatóval egybekötött konzisztenciavizsgálat is.

szerző

  • Háry Márk
    regionális és környezeti gazdaságtan
    mesterszak

konzulens

  • Dr. Princz-Jakovics Tibor
    egyetemi adjunktus, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést