Regisztráció és bejelentkezés

Vállalatok társadalmi felelősségvállalása, a környezettudatos magatartás népszerűsítése Magyarországon

Dolgozatunkban a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának (Corporate Social Responsibility – CSR) elméletével és ezen túlmenően egy magyarországi nagyvállalaton keresztül, annak gyakorlatával foglalkozunk. Az Európai Unió 2001-es zöld könyve szerint: „A CSR egy olyan koncepció, amely szerint a vállalatok önkéntes alapon építik be a társadalmi és a környezeti szempontokat tevékenységükbe és az érdekelt felekkel való kapcsolatukba egyaránt”. (Európai Bizottság, 2001, 6. o.)

A kutatás során vizsgáljuk a felelős piaci szereplők fenntarthatósággal kapcsolatos tevékenységeit a szelektív hulladékgyűjtéstől kezdve, az energiatakarékosságon át egészen a társadalmi vállalkozóvá válásig. A különböző irodalmak tanulmányozása során azt vettük észre, hogy a környezettudatos vállalati magatartás elemzését megnehezíti a részelemek sokasága és ezek összefüggéseinek szövevényessége. Ezt alapul véve egy lényeges területet emelünk ki és azt vesszük szemügyre alaposabban. Ez a kiemelt terület pedig a környezettudatos és társadalmilag felelős magatartás, illetve vállalatirányítás népszerűsítése hazánkban.

A vállalatnál környezeti és társadalmi szempontból vizsgáljuk az általuk értékesített e-tárgyalási megoldásokat. Megnézzük, hogy a hagyományos konferenciák gyakorlatához képest a videokonferencia rendszerek használata hogyan hat a szennyező anyag kibocsátás és a hulladékok mennyiségének változására, illetve a munka és magánélet egyensúlyára vonatkoztatva, továbbá kitekintést teszünk arra is, hogy hogyan befolyásolja ez az ökológia lábnyom méretét.

Fejlesztünk egy ROI kalkulátort a videokonferencia rendszer használatából származó gazdasági és környezetvédelmi előnyök, illetve megtakarítások számszerű kimutatására. Célkitűzésünk, hogy a vizsgált vállalat kipróbálja, majd befogadja az általunk készített szoftvercsomagot. Ezáltal is elősegítjük az érdeklődő vállalatok szemléletváltását és támogatjuk a környezettudatos vállalati magatartás elterjedését Magyarországon.

szerzők

 • Apáti Virág
  műszaki menedzser
  alapszak
 • Mártha Zoltán
  villamosmérnöki
  nappali

konzulens

 • Dr. Kósi Kálmán
  c. egyetemi tanár, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék

helyezés

II. helyezett