Regisztráció és bejelentkezés

Biogáz- Menthető energiák

A szerves anyagok bomlása során keletkező biogáz magas, 50-60 v/v%-os metán tartalma miatt mint megújuló energiaforrás hasznosítható. Emellett a biogázosítási folyamat másik végtermékeként trágyázásra alkalmas iszapot eredményezve a technológia jó megoldást nyújt a legkülönbözőbb szerves hulladékok kezelésére.Több mint száz éve épült meg az első ipari méretű biogáz üzem amelyről már a szakirodalom is említést tesz. Az eljárásban rejlő lehetőségek és a meglévő tapasztalatok ellenére a közismertsége és elterjedtsége még mindig alacsony. Dolgozatomban a módszer alapjainak és lehetőségeinek bemutatása után olyan kérdésekre kerestem válaszokat amelyek a meghatározzák a mai magyar biogáz helyzetet, és rávilágítanak a megoldásra váró feladatokra. Legfontosabb kérdések közé tartozik, hogy milyen környezetben van igazán létjogosultsága az eljárásnak, illetve mik azok a tényezők amik leginkább gátolják illetve elősegítik a beruházási kezdeményezéseket és a megvalósulást. Működő hazai üzemek példáján keresztül vizsgáltam különböző nyersanyag hasznosítási irányokat, valamint a beruházások eredményeit gazdasági és környezetvédelmi szempontok alapján. Ezenkívül a dolgozatban röviden bemutatásra kerülnek az új fejlesztési irányok és technológiai rizikófaktorok is. Összességében elmondható, hogy Magyarországon a biogáz üzemi beruházások fő hajtóerejéül a nagy mennyiségben felhalmozódó és kezelésre szoruló élelmiszer ipari és mezőgazdasági melléktermékek, és a szennyvíziszap szolgálnak. Gátló tényezők között pedig a nagy beruházási költségek és a termelt többlet energia hálózatba táplálásának jogi és műszaki nehézségei szerepelnek.

szerző

 • Kovács Éva Luca
  biomérnöki
  nappali

konzulensek

 • Barta Zsolt
  egyetemi tanársegéd, (külső)
 • Dr. Princz-Jakovics Tibor
  egyetemi adjunktus, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést