Regisztráció és bejelentkezés

Városi méhészet - Méhpopulációk és a természeti környezet fenntarthatósága

Dolgozatomban azt a célt tűztem ki, hogy a biológiai sokféleség keretei között értékeljem, hogy a méheknek mekkora szerepük van mindennapi életünkben, fennmaradásunkban, milyen veszélyek fenyegetik ezt a fajt, valamint arra keresem a választ, hogy milyen elképzelhető jövője lehet a méheknek a városi környezetben. A méhészet részletekbe menő vizsgálatával a dolgozatomban nem foglalkozom, elsődleges célom, hogy feltárjam azokat a lehetséges eszközöket, amelyekkel a modern, városi ember a biológiai sokféleség fennmaradását tudja támogatni.

A dolgozathoz magyar és angol nyelvű szakirodalmat dolgozok fel, illetve amerikai, európai és hazai gyakorlati példákon keresztül igazolom a következtetések realitását, ezáltal olyan jó gyakorlatokat mutatok be, amelyek a méhek fennmaradását tudják támogatni városi kereteken belül, úgy, hogy abból a város és a lakók is profitálni tudnak.

szerző

  • Oriold Emília
    Regionális és környezeti gazdaságtan MSc
    mesterképzés (MA/MSc), levelező

konzulens

  • Dr. Kósi Kálmán
    c. egyetemi tanár, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék

helyezés

Jutalom