Regisztráció és bejelentkezés

Egy logisztikai központ telephelyválasztásának szempontrendszere a gazdasági térelméletek alapján

Dolgozatomban szakirodalmi kutatást végzek a gazdasági térelméletek fejlődéséről, a modern elméletek megjelenéséről, valamint ezek gyakorlati alkalmazásáról. Összehasonlító elemzésben értékelem a vizsgált gazdasági térelméletek gyakorlati alkalmazhatóságát. A feltárt szakirodalmi ismereteket adaptálom egy logisztikai központ telephelyválasztásának példájára: egy választott földrajzi területre vetítve kidolgozom a telephelyválasztás szempontrendszerét (természetföldrajzi, demográfiai, településhálózati, gazdasági, infrastrukturális, szociológiai feltételek)!

szerző

  • Kelemen Karina
    Regionális és környezeti gazdaságtan MSc
    mesterképzés (MA/MSc), levelező

konzulens

  • Dr. Kósi Kálmán
    c. egyetemi tanár, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék

helyezés

I. helyezett