Regisztráció és bejelentkezés

A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának lehetőségei az építőiparban

A vállalatok társadalmi felelősségvállalását, napjaink egyik növekvő jelentőségű és népszerűségű önszabályozó üzleti modelljének megvalósulását tekinti át a dolgozat az építőipari szektor körében.

A modell segíti a vállalatokat, hogy a három dimenziójában elszámolható legyen önmagával, az érintettekkel és a nyilvánossággal szemben, felelősséget vállaljon a tevékenységeinek hatásáért. A felelősségvállalási koncepció gyakorlásának révén a vállalatok tudatában lehetnek annak, hogy milyen hatást gyakorolnak a gazdaságra, a társadalomra és a környezetre.

Egyre kiemelkedőbb CSR-tevékenységek valósulnak meg az építőiparban. A dolgozat célja bemutatni a társadalmi felelősségvállalás koncepciójának népszerűségét és az alkalmazásához való hozzáállást a kis- és középvállalkozások körében. Ismertetem továbbá, hogy milyen CSR-tevékenységek és hogyan kerülnek kivitelezésre, milyen típusú értékeket tulajdonítanak a vállalatok a CSR-nak. A dolgozat feltárja, hogy a vállalatok szerint milyen tényezők nehezítik a CSR-koncepció adaptálását, valamint azt is, hogy tevékenységeik hogyan járulnak hozzá a környezetvédelemhez és a gazdaság- és társadalmi jólét növeléséhez. A válsághelyzetekben hasznosítható lehetőségként is bemutatásra kerül a vállalati társadalmi felelősségvállalás, tekintettel a növekvő jelentőségű és egyre inkább mélyülő lakhatási válságra.

A TDK-dolgozat a felelősségvállalási tevékenységekre példákat gyűjt európai és hazai viszonylatban. Az ismertetett tevékenységek a környezeti dimenzióban megvalósuló kezdeményezésekre koncentrálnak. Összehasonlításra kerül továbbá a magyar vállalatok hozzáállásának és előrehaladásának állapota külföldi vállalatok helyzetével, fejlődésével.

A megvalósuló tevékenységek három fő csoportba sorolhatók: a csökkentést célzók, a fejlesztést megvalósítók és a káros hatásokat ellensúlyozók. A vállalati tevékenységek különböző módokon kerülnek összegyűjtésre: kérdőíves megkérdezés alapján, vállalati jelentésekből és a CSR-nak dedikált ismertetőkből. A nagyvállalatok és a kis-és középvállalkozások CSR-koncepció részeként végzett tevékenységei is összehasonlításra kerülnek.

szerző

  • Vajda Péter István
    Műszaki menedzser alapszak BSc
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Csigéné Nagypál Noémi
    adjunktus, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék

helyezés

I. helyezett