Regisztráció és bejelentkezés

A nem pénzügyi jelentések szerepe, jelentősége egy választott vállalat példáján keresztül

Dolgozatomban a nem pénzügyi beszámolási standardokat hasonlítom össze, kiemelten a 2014/95/EU irányelv közzétételi kötelezettségére. Munkám középpontjában az ESG (Environmental - környezeti, Social - társadalmi és Governance - vállalatirányítási) jelentéstétel módszertana áll. Vizsgálom az ESG – keretrendszer fő elemeit a fenntartható működés feltételrendszerében, hogyan integrálják a szervezetek az ESG követelményeket, szempontokat működési folyamataikba. Vizsgálom továbbá, hogy a már meglévő CSR modellen túl, milyen újfajta megközelítést, eredményt mutat az ESG modell. A tartalomelemzés módszerével értékelem, hogy a kutatásra választott vállalatcsoport és tagvállalatai hogyan építették be az ESG szempontokat a vállalati működésbe. Dolgozatomban arra a kérdésre keresem a választ, mennyire mérhető munkavállalói, vásárlói és befektetői lojalitásban az új ESG modell. Végezetül szeretném a megfelelő következtetéseket levonni a kutatási témámmal kapcsolatban és javaslatokat tenni a vállalat számára.

szerző

  • Szalay Flóra
    Regionális és környezeti gazdaságtan MSc
    mesterképzés (MA/MSc), levelező

konzulens

  • Dr. Kósi Kálmán
    c. egyetemi tanár, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék

helyezés

Jutalom