Regisztráció és bejelentkezés

Az európai tengerparti régiók part menti talajvíz-gazdálkodási tapasztalatainak értékelése: Délkelet-Ázsiában és a Csendes-óceáni térségben való alkalmazhatóság vizsgálata (angol nyelvű)

Világszerte a talajvíz kritikusan hozzájárul az ivóvíz és egyéb napi célok megvalósításához. Ezeket az erőforrásokat azonban a túlzott kivonás és az erőforrásokkal való helytelen gazdálkodás fenyegeti, ami a tengerparti területeken még rosszabb lehet. Ez igaz lenne a délkelet-ázsiai és a csendes-óceáni régiók számos városára, ahol nagy az esélye a sósvíz behatolásának és a tengerszint emelkedésének az éghajlatváltozás és a globális felmelegedés miatt. Mivel a környezeti változások példátlan ütemben haladnak előre, a felszín alatti vizek fenntarthatóságára vonatkozó politikát dinamikusan és egymással összefüggő módon kell működtetni a felszín alatti vizekhez való hozzáférés meghosszabbítása és megőrzése érdekében.

Ebben a cikkben a következő kérdéseket fogom feltárni: Hogyan kezelik és tartják fenn hatékonyan a part menti területek felszín alatti vízkészleteiket? Hogyan kontextualizáljuk a különböző part menti régiók hasonlóságait és különbségeit a felszín alatti vízgazdálkodásban? Melyek lennének az európai országokból átvehető legjobb gyakorlatok?

E kérdések megválaszolásához a part menti talajvízforrásokat tárgyalom, különös tekintettel a fenntarthatóságukra és a különböző régióktól való eltéréseikre vonatkozó tanulmányokra. Ezt követően összehasonlítom a hasonló hidrogeológiai felépítésű tengerparti városokat, kiemelve aktuális problémáikat és a talajvízgazdálkodási megoldásokat. Ezeket az adatokat lektorált kutatásokból, nemzetközi jelentésekből, kormányzati webhelyekről és egyéb íróasztali kutatásokból gyűjtik össze. Befejezésül a part menti felszín alatti vízgazdálkodásban előrehaladó legjobb gyakorlatok kiemelésével zárom. Ebben a cikkben ezeket az esettanulmányokat értékes forrásként mutatom be tudósok, erőforrás-menedzserek, kormányzati ügynökségek és más érdekelt felek számára, akik célja a part menti talajvízkészleteik javítása.

szerző

  • Casio Derique Mikhail
    Regionális és környezeti gazdaságtan MSc
    mesterképzés (MA/MSc), levelező

konzulens

  • Szalmáné Dr. Csete Mária
    habilitált egyetemi docens, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék

helyezés

Jutalom