Regisztráció és bejelentkezés

Megéri az átállás? A magyarországi geotermikus távhő-hasznosítás gazdasági vonatkozásai

Magyarország földgáz felhasználása főleg a fűtési szektorban jelentős. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal beszámolója szerint 2015-ben a felhasználói igények kielégítésére szolgáló távhő több mint a háromnegyedét földgázból állították elő. Dolgozatomban Magyarország geotermális energia felhasználását vizsgálom a távhőszektorban.

Az első részben a szakirodalom és interjúim felhasználásával bemutatom Magyarország geotermális helyzetét, az itthon használt technológiát és röviden bemutatom a távhőrendszerek felépítését és működését.

A második részben öt geotermikus energiát felhasználó, megvalósult fejlesztési projektnek a gazdasági teljesítményét elemzem. Megvizsgálom a nettó jelenértéket és a belső megtérülési rátát, először úgy, hogy az adott projektek támogatást kapnak és úgy is, hogy a teljes beruházási költséget az adott település önkormányzata állja. Ezek alapján gazdasági és környezeti szempontú összehasonlító értékelést végzek. Végül, a levont következtetések alapján ajánlásokat, javaslatokat teszek a magyarországi geotermális távhő projektek gazdasági teljesítményének javítására.

szerző

 • Laukó Zsófia
  Műszaki menedzser alapszak BSc
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Pálvölgyi Tamás
  egyetemi docens, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék
 • Orbán Tibor
  műszaki vezérigazgató-helyettes, FŐTÁV Zrt. (külső)

helyezés

III. helyezett