Regisztráció és bejelentkezés

Reprezentációk adaptációja - Médiumok közötti mozgathatóság

A tanulmány témájául a könyv-, hang- és filmadaptációkat választottam, ezeken belül is a fikcióból építkező alkotásokat. Ennek ellenére célul tűztem ki egy általános érvényű kritériumrendszer felállítását javaslatként minden olyan alkotó számára, aki hűen szeretné visszaadni az eredeti alkotás „ízét”. Emellett igyekszem mélyebben megismerni, megérteni és magyarázni a folyamatot.

A dolgozat során azért a Gyűrűk Urán példázom a folyamatot, mert könyvként, később hangjátékként, majd filmen is megjelent: tehát jó szemléltető eszköz, ugyanis több médiumra is készült belőle adaptáció. Azonban megállapításaim általános érvényűek és nem csak és kizárólag a fiktív alkotásokra értelmezhetőek, hanem minden adaptációra, amellyel a szerzőnek az a szándéka, hogy hasonló reakciót váltson ki a befogadóból, mint az eredeti alkotás tette.

A tanulmány során a reprezentációk médiumok közti mozgatásából indultam ki, amelyen véleményem szerint az egész adaptáció alapul. A munka eleje egy kutatási részből áll, melyben összegyűjtöm a legfőbb gondolatokat, amiket tudni lehet a reprezentációkról. Külön figyelmet fordítok a fikcióra is, mert egy fantasy-n keresztül példázom és mutatom be az adaptációt. A kutatás és a középső részben található könyv- és filmrészlet összevetése során rádöbbentem azokra a hiányosságokra, amikről a dolgozat másik felében beszélek: ugyanis nem sok szó esik a reprezentációk másik médiumra való mozgatásáról, leginkább csak arról folyik diskurzus, hogy azok önmagukban milyen tulajdonságokkal rendelkezhetnek. Ezért Noel Carroll horror kategorizációjára építve kidolgoztam egy új fogalmat (a reprezentációs potenciált), melyre az adaptáció legfontosabb kötőelemeként tekintek. Felállítottam egy 5 fokú kritériumrendszert, amelynek ez a fogalom az alapja. A feltételek megsértése egy olyan kommunikatív aktus, amely bizonyos jelenségekre, konzekvenciákra ad magyarázatot (például a médiumváltáskor bekövetkező szekvencia változásokra vagy az intencionális potenciálrombolás alkalmazási lehetőségeire).

Tehát igyekeztem egy sajátos megközelítési módot kialakítani, amely sok nyitott kérdésemre szolgál válaszul. A végzett kutatásomból előbukkanó hiányosság annyira kézenfekvő, hogy könnyedén belátható az általam felállított 5 darab, szükséges és elégséges feltétel helytállósága akkor, ha az alkotó az adaptáció befogadóból kiváltott hatását közelíteni szeretné az eredeti alkotáséhoz.

szerző

  • Egri Viktor
    kommunikáció- és médiatudomány
    mesterszak

konzulens

  • Dr. Bátori Zsolt
    egyetemi docens, Szociológia és Kommunikáció Tanszék

helyezés

II. helyezett