Regisztráció és bejelentkezés

Az ifjúság szerepe egy nagyvállalat életében

A dolgozat témájaként a MÁV Vállalatcsoporton belül dolgozó 35 éven aluli fiatalok, vagyis az ifjúság helyzete, élete és munkássága kerül bemutatásra a vállalati felelősségvállalás (CSR) segítségével.

A téma a Vasutasok Szakszervezetének Ifjúsági Tagozati ülésein kiemelt sorként napirenden van, melyet bizonyít, hogy több helyzetelemzés és tanulmány is készült korábban arról, hogy a fiatalok az új nemzedék tagjaként hogyan élik meg mindennapjaikat a mai változó, bizonytalan világban.

A dolgozat egy olyan sajátos szemlélettel és sajátos rendszerben jeleníti meg a fiatalok helyzetét, mely elsődlegesen azt mutatja be, hogy az ifjú munkavállalók munkahelyen kívüli szabadidős tevékenységükkel – például szakszervezetben történő munkavégzés, közösségi programok szervezése, a vállalat tevékenységének és hírnevének országos és nemzetközi szintű erősítése – hogyan tudnak aktívan és hatékonyan részesei lenni egy fenntartható és jól működő társadalomnak.

A pályamunka vizsgálati része arra is keresi a választ, hogy az ifjúság által képviselt munkaértékek és a vállalatcsoport által képviselt értékek harmóniában vannak-e egymással, és milyen az ifjú munkavállalók elégedettsége. A vizsgálat módszere kvantitatív kérdőíves és kvalitatív mélyinterjús kutatás, melynek eredményeit a szakszervezet Ifjúsági Tagozata fogja hasznosítani.

szerző

  • Szlancsik Renáta
    Regionális és környezeti gazdaságtan MSc
    mesterképzés (MA/MSc), levelező

konzulens

  • Dr. Kocsis János Balázs
    egyetemi docens, Szociológia és Kommunikáció Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést