Regisztráció és bejelentkezés

Stratégiai törekvések és jó gyakorlatok – okos város tendenciák értékelése az Európai Unióban

Az infokommunikációs technológia fejlődése hatással van a mindennapjainkra, de a digitalizáció folyamatát a városvezetők sem hagyhatják figyelmen kívül, és úgy tűnik, az intelligens város iránti törekvések egyre inkább megjelennek a különböző szintű településfejlesztési törekvésekben nemzetközi és hazai viszonylatban egyaránt.

Az ENSZ 2018 „Revision of World Urbanization Prospects” dokumentumának előrejelzései alapján 2050-re a világ lakosságának 68%-a városokban fog lakni, ezzel a városfejlesztés által figyelembe vett problémák és szempontok száma is növekedni fog, különös tekintettel a környezeti kihívásokra. A technológia fejlődésével és a szemléletváltással azonban új lehetőségek nyílnak a városok tervezésére, működtetésére és fejlesztésére. Az okos vagy intelligens városok azok a települések, amelyek az infokommunikációs eszközök és a digitalizáció alkalmazásával a városi funkciókat és szolgáltatásokat hatékonyan és a helyi lakosok bevonásával üzemeltetik. Mindez új irányból segítheti a városi fenntarthatóság megvalósítását.

Dolgozatom két fő kérdésre fókuszál: egyrészt, melyek a főbb okos városi akcióterületek jellemzői, másrészt, hogy stratégiai szinten miként valósulhat meg az okos várossá válás felé való törekvés.

A Boyd Cohen „okos város kerekének” hatos felosztását alkalmazva gyűjtött megoldásokkal jellemzem a főbb okos városi funkciókat, amelyeket fenntarthatósági szempontból közelítve is megvizsgálok azáltal, hogy kapcsolódási pontokat azonosítok be az egyes okos városi területek és az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai között.

Szekunder kutatás keretében területi összehasonlításokat végeztem az európai uniós tagállamok fővárosainak tekintetében, amelynek vizsgálati kérdése az volt, hogy milyen nemzetközi okos város projektben vettek részt a vizsgált városok, továbbá rendelkeznek-e okos városi stratégiai célkitűzéssel, ill. dokumentummal.

A munkám során összegyűjtött jó gyakorlatok nem csupán statisztikai következtetéseket nyújtanak a 2014 és 2020 között megvalósult és megvalósuló okos városi nemzetközi projektekről, hanem az okos városi funkciók fejlődési tendenciáira és az európai fővárosok aktivitására is rámutatnak. Arra a kérdésre is választ kaphatunk, hogy azok mennyiben segíthetik elő a fenntartható városfejlesztés irányába történő elmozdulást. A stratégiák megvizsgálásával komplex kép tárul fel egy település okos városi fejlesztési elképzeléseiről, hiszen így a gyakorlati megoldások mellett a stratégiai szintű tervezést is megismerhetjük.

szerző

  • Baranyi Tímea
    Regionális és környezeti gazdaságtan MSc
    mesterképzés (MA/MSc), levelező

konzulens

  • Szalmáné Dr. Csete Mária
    habilitált egyetemi docens, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék

helyezés

II. helyezett