Regisztráció és bejelentkezés

Geotermikus beruházások a Széchenyi 2020 program tükrében

Magyarország közismerten kiváló geológiai adottságokkal rendelkezik, a hazai geotermikus gradiens értéke nemzetközi viszonylatban is kimagasló. A helyben rendelkezésre álló, magasan képzett mérnököknek és szakmérnököknek, továbbá a kiterjedt adatbázisoknak köszönhetően a geológiai, műszaki feltételek szintén adottak a geotermikus rendszerek tervezéséhez és telepítéséhez. Ezen túlmenően mind a hazai, mind az uniós stratégiai dokumentumok évtizedek óta szorgalmazzák a megújuló energiaforrások, köztük a geotermikus energia minél magasabb arányú hasznosítását. E célok elérésének támogatására a hazai fejlesztéspolitika is forrást különít el, amelyet jellemzően vissza nem térítendő pénzügyi források formájában biztosít. Mindennek ellenére a geotermikus energia hazai kihasználtsága továbbra is meglehetősen alacsony: miközben Magyarország geotermikus potenciálja 60 PJ körül van, ennek csak töredékét hasznosítjuk jelenleg (10-15%). Felmerül tehát a kérdés: hatékonyak-e az alkalmazott fejlesztéspolitikai eszközök?

A jelen dolgozat célja feltárni és elemezni a geotermikus rendszerek telepítésének, terjedésének a 2014-2020-as programozási időszakban Magyarországon jelentkező, elsődlegesen nem technikai jellegű gátjait és nehézségeit, továbbá megvizsgálni a telepítés lehetőségeit a fejlesztéspolitika tükrében. Az elemzés mindennek vonatkozásában több témakört is érint, úgymint a finanszírozás kérdése, támogatási lehetőségek, beruházási kockázatok. A munka során áttekintésre kerülnek a Széchenyi 2020 program keretében meghirdetett, releváns pályázati lehetőségek és a támogatást nyert projektek, górcső alá véve a KEHOP és a TOP felhívásait, kritikai véleményt is megfogalmazva. Az elemzés kiterjed a Széchenyi 2020 program központi adatbázisában elérhető adatok leképezésére és feldolgozására (beérkezett igény, a megítélt, leszerződött és kifizetett támogatás stb.), a Támogatott projekt kereső funkció segítségével pedig a projektösszefoglalók is megismerhetők, így szűrve a geotermikus beruházásokat.

A kockázatok feltárása, a felhívások és a nyertes projektjavaslatok áttanulmányozása révén a kutatás eredményeként megítélhető az alkalmazott fejlesztéspolitikai eszközök hatékonysága, rávilágítva a geotermikus rendszerek terjedését hátráltató legfontosabb tényezőkre.

szerző

  • Papanitz Anett
    Regionális és környezeti gazdaságtan MSc
    mesterképzés (MA/MSc), levelező

konzulens

  • Dr. Csigéné Nagypál Noémi
    adjunktus, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék

helyezés

III. helyezett