Regisztráció és bejelentkezés

Mekkora az energiaszámla? - Lakossági fűtési energiahordozók felhasználásának gazdasági összefüggései Közép-Kelet Európában

A társadalmak fűtési energiafelhasználása – az életszínvonal és a népességszám emelkedésével párhuzamosan - folyamatosan növekszik. A közép-kelet-európai országokban a korszerűtlen épületállomány miatt a háztartási energiafogyasztás 60%-a fordítódik helyiségfűtésre, melynek nagy része fosszilis forrásból származik. A fosszilis energiahordozók készleteinek fogyásával, a technológiai fejlődéssel és a jelenkori klímaproblémák megjelenésével kiemelkedően fontossá vált a fűtési energiahordozók felhasználási tendenciáinak vizsgálata.

Napjainkban a közép-kelet-európai országok fűtési hőenergia felhasználásában – jelentős részarány-különbségekkel - a földgáz, a tűzifa és a távhő energiahordozók dominálnak; jelentősen kisebb részesedést tesz ki a villamos energia, a szén- és fűtőolaj felhasználás. Kutatásom első részében a jelenlegi energiagazdasági folyamatok feltárásához átfogó körképet nyújtok a fűtési energiahálózatok kialakulásáról és a szállítási távolságok szerepéről az energiaellátási rendszerben.

Dolgozatom fő fókuszát alkotja a fűtési energiahordozók áralakulásának és a fogyasztás közötti összefüggések elemzése, az árrugalmasság vizsgálata. Az éves fűtési energiafogyasztási adatok időjárási korrigálásához HDD (heating degree days) korrekciót használtam. A fogyasztás-ár közötti korrelációt vizsgálva magyarázatot tártam fel egyes energiahordozóknál az alacsony árrugalmasságra, továbbá indoklást adtam a nagyobb árérzékenységű energiahordozó fogyasztás lehetséges okaira.

Végül a dolgozat befejező részében rámutatok, hogy a fogyasztást az áron kívül milyen politikai, társadalmi okok befolyásolhatják, és igyekszem ajánlásokat tenni a szakpolitikai háttér fejlesztésére, mely elősegíti a környezettudatos fogyasztást.

szerző

  • Somogyi Réka
    Energetikai mérnöki mesterképzési szak
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Pálvölgyi Tamás
    egyetemi docens, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék

helyezés

II. helyezett