Regisztráció és bejelentkezés

Hiányzó értékek kipótlása pollenkoncentráció mérési adathalmazon

A pollenallergia egyre több embert érint napjainkban, ezért a pollenkoncentrációk feltérképezése kiemelt jelentőségű feladat. Parlagfűre például Magyarországon a lakosság körülbelül 50 %-a érzékeny. Ennek is köszönhetően a parlagfű a szénanáthás megbetegedések egyik fő okozója.

Dolgozatom első részében a szakirodalomból kiindulva áttekintést adok a szénanátha direkt és indirekt hatásairól a gazdaságra vonatkozóan.

Az allergiás betegek életminőségének javítása érdekében a kutatók kora tavasztól késő őszig naponta vizsgálják a légtér pollenkoncentrációját. A méréseket úgynevezett pollencsapdák segítségével végzik. Magyarországon 21 ilyen mérőpont adatait gyűjtik be. Ezek alapján készül el a napi pollenjelentés. Különböző okok miatt (például műszer meghibásodás) azonban hiányzó értékek jelenhetnek meg a pollenkoncentrációkat tartalmazó idősorokban.

Dolgozatom további részeiben a pollenkoncentráció idősorokban keletkezett hiányzó adatok pótlásával foglalkozom. Ezek becslése fontos előfeltétel az elemzések elvégzéséhez. Hipotéziseim egy része az erre a problémára alkalmazható módszerekre vonatkozik, másik része pedig arra, hogy milyen idősorokat érdemes felhasználni egy adott idősor kipótlására.

Kiindulok az adatpótlásra gyakran alkalmazott technikák ismertetéséből, majd bemutatom az általam javasolt kernel alapú módszer matematikai hátterét. Az eljárások R statisztikai programnyelven implementálásra, majd összehasonlításra kerülnek különböző szempontok szerint. Végső célként -a Nemzeti Népegészségügyi Központtal együttműködve- valós pollenadathalmazból származó hiányzó értékek becslését végzem el.

Dolgozatomat a hipotézisek elfogadásával illetve elutasításával zárom, illetve néhány lehetséges továbbfejlesztési irányra is rávilágítok.

A kutatásom tehát több szinten zajlott: gazdasági szakirodalom feldolgozása, hiánypótlásra vonatkozó módszertanok felderítése és fejlesztése, valamint programnyelven való implementálása és valós adatokon való alkalmazása.

szerző

  • Csóka Boglárka
    Matematikus mesterképzési szak (MSc)
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Kovács Edith Alice
    Docens, Differenciálegyenletek Tanszék

helyezés

Nem ért el helyezést